Bornholms Købstøder Land Milice lister 1678Kildeoplysninger