Notater


Match 101 til 150 fra 907

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 19» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 Blev i 1724 slave i Algeriet. Flor, Ricklef (I5053)
 
102 Bliver fradømt gården i 1770. Christensen, Lars (I0599)
 
103 Bliver iflg. 8 mands dom af 13. april 1722 tilkendt 16. slg. Munkegård i Ibsker på sin hustrus vegne til Midfaste 1724. Larsen, Morten (I11497)
 
104 Bliver kaldt Laurids Pedersen i jordebogen og Laurids Giøde i skattemandtallet. Han er nævnt i skattemandtallet 1610-23 sammen med Jep Bertelsen. Pedersen Giøde, Laurids (I355)
 
105 Bliver kaldt Piil efter vielsen med Rasmus Michelsen Piils enke. Hansen, Hans (I9564)
 
106 Bliver kun benævnt Maren Skives Maren (I12597)
 
107 Bliver nogle steder kaldt Martha og andre steder Margrethe. Jensdatter, Margrethe (I11511)
 
108 Bliver ofte kaldt Berithe. Jensdatter, Birgitte (I11495)
 
109 Bliver også kaldet Anders Smid i Gyrstinge Mølle et par gange i Kirke Flinterup kirkebog som fadder. Jensen, Anders (I8984)
 
110 Bliver ved vielsen kaldt Mogens Hansen Closter.
Mogens og Maren er ikke fundet begravet i Gyrstinge kirkebog. 
Hansen, Mogens (I8834)
 
111 Bodil er døbt Bodil. Men efter at hun rejser fra Præstø til Næstved og Gunderslev kalder hun sig Trine Bolette som sin 3 år ældre søster. Den alder hun opgiver passer med 1804 som fødselsår. Søsteren bliver i Præstø, og bliver gift med Hans Andersen Baade. Der er yderligere en ældre Trine Bolette Olsdatter i Præstø. Men hun er født 1787 i Vordingborg og gifter sig med Andreas Andersen. Olsdatter, Bodil (I1469)
 
112 Boe har sandsynligvis mindst 4 børn mere:
Morten Boesen, Allerslev
Hemming Boesen, Allerslev
Niels Boesen, Allerslev
Maren Boesdatter, Kongsted
De får mange børn, og deltager i hinandens dåb.

Boe er ofte fadder - også for sine egne børnebørn. 
Mortensen, Boe (I3484)
 
113 Borgmester i Stege - ubekræftet. Hansen, Mads (I7319)
 
114 BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE -12. BIND

Tilbage af anstrengelserne for at få ordnede forhold i faget blev blot de enkelte håndværkeres egen indsats herfor. Her er atter Hans Bergstrøm den førende, i 1769 lod han to lærlingekontrakter, indgået i 1765 og 1767, indføre i skøde- og panteprotokollen og tinglyse, og i 1776 og 1781 lærlingekontrakter indføre og tinglyse. Det samme gjorde nogle få andre, nemlig hans tidligere lærling Mads Jacob Nielsen Hammer i 1777 og Gregers Mortensen i 1781.  
Nielsen Hammer, Mads Jacob (I0322)
 
115 Bornholmske Samlinger, 28. bind, Rønne 1942;
Har en lille artikel om Jens Nielsen Jennum. Han havde nok ingen arvinger, men desværre er skiftet ikke bevaret. Det havde ellers været interessant. Hans gravsten ligger stadig i Nyker kirke. 
Nielsen Jennum, Jens (I1645)
 
116 Bortset fra de 2 søstre som er knyttet sammen i Annes skifte, så er der ikke noget som binder de 2 brødre med i en samlet søskendeflok. Det er pt kun efternavnet Michelsen/datter Krøger som binder dem sammen. Krøger, Michel (I1679)
 
117 Bror til Kirstine Stephensdatter gift med hans svoger Rasmus Hansen i Snesere Stephensen, Søren (I12783)
 
118 Bror til Lars Larsen i Tjørnehoved gift med Maren Hansdatter hans hustrus mors søster Larsen, Peder (I12730)
 
119 Bror til Peder Larsen i Allerslev gift med Kirsten Jensen hans hustrus søster Dorthes datter Larsen, Lars (I12810)
 
120 Burde være gift 30.11.1691 i Stege med Niels Frandsen, og begr. sammesteds i 1708, men jeg kan ikke bekræfte det i kirkebogen. Willumsen, Else Richardsdatter (I7318)
 
121 Bygger delvis på oplysninger fra Jørgen Wangel. Wengel, Frederik Wilhelm Constantin (I5983)
 
122 Bygger på mandtal af 14.12.1728. Kilde (S057040)
 
123 Bårse kirkebog har desværre nogle huller omkring 1730’erne. Bl.a. mangler døbte 1729-36. Begravelser mangler 1726-29+31-32+34. Der er i perioden 2 Jens Christophersen;

1710 bliver JC Mensalbonde gift med Birthe Hansdatter. De får 3 børn 1711 Anne, 1717 Niels, 1719 Niels.
1722 bliver JC Hugger gift med Margrethe Jensdatter. De får 2 børn 1723 Laurits, 1725 Kirsten.

Der efter nævnes de ikke mere. Det kan ikke være samme mand. Kun 1717 Niels dør i 1718. Men der er ikke skifte efter Birthe Hansdatter 1721-22.

Den 05.12.1738 er "gl Jens Christophersen" forlover for Christen Nielsen og Kirsten Hansdatter af Bårse.

1755 overdrager JC sin gård til sønnen p.g.a. alder og svaghed.
1771 nævnes kun Jens Hugger. Han er da 69 år = født 1702. Der mangler angivelse af bosted. Han laver hjul. Han hustru er død. Han har 2 uforsørgede børn.
1772 begraves Jens Christophersen 82 år gammel = født 1690.
FT 1787 er der ingen JC.

Konklusionen er ikke skarp. ”Jens Hugger” fra 1771 er nok ikke ”Jens Christophersen Hugger. Der er for mange ting, der ikke passer; alder, uforsørgede børn. Det nemmeste ville være, at sige at de to ældre JC’er er samme person. Men så mangler der noget omkring første hustru. Bl.a. et skifte og at første datter i 2. ægteskab blev opkaldet efter hende. Af de tilsammen 5 kendte børn, er det kun JC Huggers datter Kirsten 1725, som passer perfekt.
 
Christophersen, Jens (I9876)
 
124 Børnene er delt op under 2 hustruer, fordi der stor forskel i alder. Rasmussen, Hans (I206)
 
125 Christen betalte i landgilde for gården i Vielsted;
Smør 2 fjk
Havre 2 tdr, 1 fjk, 1 alb
1 Lam, 1 Gås og 2 Høns 
Larsen, Christen (I2775)
 
126 Christiane var ude at tjene 1851-61 i Sandby, Skelby og Herlufmagle sogne. Hansdatter, Christiane (I1358)
 
127 Christina Jansen på Amrum blev fordansket til Kirstine Jensdatter. Jannen, Christina (I1417)
 
128 Citat fra Jørgen Wangels "Hans Jørgen Wengels Slægt":
Johan Meno Haas fødtes i Hamborg 06.04.1752, døde i Berlin 06.10.1833, kobberstikker og mineaturemaler. Han blev uddannet hos faderen og på Kunstakademiet, hvor han 1774-1774 vandt begge dets sølvmedaljer. Han etablerede sig i København som kobberstikker i Pilestræde, men rejste 1782 til Paris, hvor han videreuddannede sig hos Nicolas de Launay. I 1786 blev han kaldt til Berlin for at udføre kobberstik af den kongelige malerisamling. Her forblev han, malede en del mineaturer af den kongelige familie og blev 1793 medlem af Kunstakademiet i Berlin. 
Haas, Johan Meno (I1602)
 
129 Claus Möllers kommentar om Matthias Flor.
Matthias Flor født 1555 gik på Bredsted skole indtil 1569, og herefter ca. 1 år i Lüneburg og Magdeburg. Derefter var han en kort tid hos en barber i Åbenrå. Fra Skt. Hans 1571 stod han til søs fra Lübeck mod Sverige og Narva dels med Hans Monnick og dels med dennes bror Matthis Monnick, begge hans slægtninge.
13.08.1572 gik han i tjeneste hos en købmand i Narva med hvem han i 1574 rejste til Rusland og bagefter Cohan i Tatarriget. 05.02.1577 rejste han med sin herre tilbage til "maurerne", hvor de ankom 23.02.1577.
Her gik han i tjeneste hos en tysker, og blev opsynsmand på Landgodset Abuchon i 5 måneder. Et gods som en russisk storfyrste havde givet til tyskeren. I den periode lærte han at skrive russisk af en munk.
02.02.1578 rejste han fra Rusland, og ankom til Narva 27.02.1578 og rejste videre til Lübeck. Derfra sejlede han igen med Hans Monnick til Narva og gik 23.10.1578 i tjeneste hos Hermann Oldendorff, for hvem han i 4 år sejlede som "handelsgesell" til Lübeck, Königsberg, Reval, Danzig o.s.v.
I 1579 og 1582 havde han været hjemme og i 1583 slog han sig ned i Bredstedt. I 1584 købte han sammen med 5 andre en skib, som var det første hjemmehørende i Bredtedt, og sejlede til Norge. Men det gik på grund 05.09.1585 ud for Sild med hele den norske last. 1590 byggede han et hus i Ockholm, hvor han boede halvandet "r. 1592 flyttede han tilbage til Bredstedt og sejlede igen indtil 1596. Herefter blev han hjemme, og tjente godtfolk med "skriveri" på tilladelse af herredsskriveren.
Han blev gift første gang 09.07.1583 med Gesa Paul Farvers datter, født 1558 lørdag før pinse og død af pest 21.08.1602. Han blev gift anden gang med Anna Paul Paschens datter, død 05.11.1624. 
Flor, Matthies (I5130)
 
130 Død ung Flor, Urban (I5022)
 
131 Dødsdag og sted fra Jørgen Wangel. Han ikke kunnet bekræftes i nogen kirkebog. Wengel, Jutta Uleica Ethuja (I1341)
 
132 Da der ikke er fundet hverken begravelse eller skifte, må Birte være død i 1719-20. Det er i øvrigt mærkeligt at denne søster og hendes mand udenlukkende nævnes i nævnes i nieces skifte 1751. De er ikke nævnt som faddere til en eneste af hendes hel- og halvsøskendes børn. De har tilsyneladende ikke selv børn. Der er dog 3 stk. 1710, 1712 og 1714, hvor der kan være tvivl. Som fader er nævnt Niels Rasmussen, men jeg har tilskrevet de 3 børn til Niels Rasmussen Kiddehauge, hvor de passer fint ind. Olsdatter, Birte (I219)
 
133 Da der ikke er meget i boet, kunne man godt tænke sig, at Morten og Kirsten sad i aftægt hos sønnen Ole. Det er lidt kort formuleret, men Ole får tilsyneladende boet med gæld overdraget 8. oktober 1663.

Fra Vordingborg, Lekkende og Jungshoved Lens Regnskaber.

Han er nævnt i ekstraskattelisterne 1621-22 og 1624-57.
Han er nævnt i oldengældslisterne 1626-27 for 5 svin og
1635-36 for 10 svin.

1622-23, 1634-35 og 1636-37 fik han efter kongl. bevilling nedsat sit landgilde. I 1624-25 blev landgildet nedsat p.g.a brand. 1658 var han en af mange som måtte låne korn til såning.

1629-58 var han nævnt som Tredingsfoged. 1629-43 var han ligeledes nævnt som skovfoged. Det kan sagtens være fortsat efter 1643, da mange tredingsfogeder samtidig var skovfogeder. 
Nielsen Plovmand, Morten (I3345)
 
134 Da der ikke findes et skifte i Samsø Gods, som starter 1672, må han være død forinden.
"Af Nordby Sogns Historie" s 292
Ejer af en gård i Nordby. Nævnt i matriklen 1664 men ikke i markbogen 1683. Så han er formentlig død forinden. Gården overtages af hans svigersøn Michel Michelsen Svensk. 
Holm, Søren Jensen (I6548)
 
135 Da han bliver gift med enken 1715, kan 1720 ikke være overtagelsesåret. Han er landsoldat ved overtagelsen. Christensen, Niels (I7772)
 
136 Da Jungshoved kirkebog først er fuldt bevaret fra 1727, er børneflokken fundet ud fra 2 skifter efter de barnløse Niels og Hans. Hans' skifte er dog fejlbehæftet i sine angivelser.

Kan være den Hermand Hansen som har en gård i Tjørnehoved 1637-52.

Hans hustru Boild Boesdatter er fadder 1648 i Allerslev kirke til Morten Boesens barn (side 6) - søskende ? Formentlig ikke da søsteren Bodil Boesdatter er gift med Laurids Lerke i Høfdingshus.

Dorthe Hermandsdatter i Tjørnehoved er fadder 23 DpT 1652 i Allerslev kirke. Er det en ukendt datter ? 
Hermand (I9657)
 
137 Da Karen og Christopher dør barnløse, bliver der i Karens skifte opregnet alle hendes søskende. Ved skiftet i 1777 er de imidlertid alle døde, så bliver det derfor hendes søskendebørn, og hvis de er døde deres børn igen, som skal arve Karen. Alt i alt giver det 5 søstre og 14 søskendebørn. Den ældste søster Anna har 6 børn, hvor af 4 er døde ved skiftet. Derfor nævnes der yderligere 12 af Annas børnebørn.
Der er ikke meget at arve. Enkemanden får halvdelen 1 rigsdaler, 3 mark og 2 skilling. Den anden halvdel skal deles mellem 22 arvinger. Den som får mindst får 29/32 skilling. 
Pedersdatter, Karen (I3311)
 
138 Da kirkebogen ikke er bevaret for perioden, er hans børn valgt ud fra deltagelse som faddere ved dåb. Dog er Peder Johansen forlover ved Magretes vielse, og "Peder Johansens søn Hans" nævnes et par gange som fadder. 1748 bliver Lars Pe[de]rsen af Luderup konfirmeret i Rislev kirke. Det kan ikke afgøres om det er en søn af andet ægteskab. Johansen, Peder (I8398)
 
139 Da Søren Bruus dør i 1739 gifter Niels Nielsen sig med enken og overtager såvel fæstet på gården som tilnavnet Brus. Han driver gården alene i 5 år, men da han ikke magter det på forsvarlig vis, får han fra 1744 hjælp fra sin bror Peder Nielsen med tilnavnet Snedker. Peder er gift med Kirsten Larsdatter, en datter af Søren Brus’ bror Lars i Mern.
Da Anne dør gifter Niels sig igen med Birthe Jacobsdatter. Hun er en søster til Niels Bødkers hustrue Karen på gård nr. 7, matr. 11. Disse to "svogrer" udøver ivrigt skovtyverier, og det i sådan en grad at Niels Brus i 1759 bliver frasat gården. Han har dog også "af Vanheld" pådraget sig adskillige restancer. For at undgå straf i forbindelse med restancerne ses i rytterdistriktets jordebogsregnskab "10. April 1759, Niels Brus er formedelst Sygdom og Svaghed kommen i Vanmagt, men for at undgaa videre Straf erklærer han ventelig for Sessionen at betale ved Venners Hjælp noget paa Restanzen". I 1763 flytter han til Badeby Huse , hvor han dør året efter. 
Brus, Niels Nielsen (I3292)
 
140 Dagny kom ud at tjene allerede som 12-årig. Pedersen, Inger Dagny Johanne (I1300)
 
141 Damgarten er navnet på en by i Pommern mellem Rostock og Stralsund.

Iflg. FT 1801 for hans datter Anne C. g.m. Johan Gronenberg, så bør der være en søster mere. Anne har en søsterdatter boende, Johanna Maria Adamsen, 28 år. 
Damgarten, Jørgen Larsen (I0458)
 
142 Danmarks Kirker, Bjernede s 366 og 367

Epitafie i Bjernede Kirke: Mads Christensøn, Overførster, Vildtmester i Sædland og Møen, By- og Birkefoged til Sorøe By og Birk, har ladet Tavlen bekoste og oprette 1691 for sig, sin Hustru Marthe Bertelsdatter og sine Børn.

I den aabne Begravelse i Koret, nu optaget af Centralvarme-Installationen, skulde iflg. Traditionen Mads Christensen være begravet med sine to Koner og et Barn.

Kjøbenhavn under Kong Frederik den Fjerde bog III kap VI, s 430

Mads Christensen havde været Overførster, By- og Birkefoged i Sorø og forpagtede 1696 Sorø lille Ladegaard. Han blev udnævnt til Raadmand 28. Nov. 1699, men tog først Sæde i Raadstuen 22. April 1700. Han har været formuende, thi han forstrakte en forarmet vesterjydsk Adelsmand med Penge, hvorfor denne indsatte ham og hans Søn Mag. Svend Sparre til sine Arvinger, hvilket Testamente imidlertid blev kuldkastet. Foruden nævnte Søn, der blev Præst i Thorsager, havde han en anden ved Navn Konrad Mathias Sparre. Han døde 21. Maj 1701. Hans Enke giftede sig med Kammerjunker de Schorbiac Lavalese.

Iflg. Trap DK III,3 var Bjernedegård embedsbolig for Birkedommeren.
 
Sparre, Mads Christensen (I8971)
 
143 Datter af Nicolaus Jona, Pastor i Bordelum, Nordfriesland. Christina (I5155)
 
144 Datter af Niels Nielsen Svan og Maren Rasmusdatter i Allerslev. Skifte efter moderen Maren 30.05.1799. Nielsdatter, Maren (I9803)
 
145 Datteren Anne blev 2. gang gift med Søren Stephensen en bror til Kirstine Stephensen, som var gift med Annes bror Rasmus.

Ved vielsen 1824 bor søsteren Karen hos sin bror. 
Kuld, Hans Jensen (I0424)
 
146 Datteren Johanne Jensdatter gift med Ole Christensen i Torup hører må være fra 1. hustrus ægtskab før Tønnes. Hun kaldes Jens Tønnesen d. ældres halvsøster. Hun nævnes ikke i skiftet efter Tønnes og hans 2. hustru. Clemensen, Tønnes (I6339)
 
147 David Dich er blevet bedt om at løse borgerskab. I tingbogen 1715-42 s 28a 18.11.1715 kan man læse at han driver avling, fiskeri, handling, røgeri og smedehåndværk. Han vil dog ikke betale det fulde beløb. Han får dog bogerskab senere på måneden, da Birkefogden og David må være kommet overens. Dich, David Hansen (I9318)
 
148 De er ikke fundet viet i Gørløse, Nr. Herlev eller Uvelse. Nielsen, Anders (I6866)
 
149 De er ikke fundet viet i hverken Jungshoved eller Borre. Hemmingsen, Ole (I10215)
 
150 De er ikke gift i Bringhausen, Kleinern eller Rhena. Der bør være flere børn. Georg W. G. er død som barn. Ved begravelsen angives det at hans børn er myndige. Men de er ikke født i Rhena eller Bringhausen. Schnedler, Georg Friederich (I1949)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 19» Næste»