Notater


Match 151 til 200 fra 845

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 De tre første børn er ikke døbt i Gundsømagle kirke. Svogerslev kirkebog er ikke velbevaret. Således mangler dåb 1763-68 og alle begravede. Men Anne er ikke døbt i Svogerslev 1761. Haagensen, Johan (I0568)
 
152 De ældste børn er ikke fundet døbt i bevarede kirkebøger. Deres dåb og Jens' andet bryllup er derfor sandsynligvis fundet sted i Rønne, Vestermarie eller Klemensker. Pedersen, Jens (I11498)
 
153 Deltager i 2 slag i Brabant (Belgien) 21.04 og 10.09.1709. I de sidste er der kun 4 officerer i battalionen der ikke er døde eller sårede.

Den bror som iflg. Johan Albrecht With tager til Emden for at gøre krav på en arv efter en faster i 1703. Beskrevet som den ældste bror. 
With, Henrik Wilhelm (I9362)
 
154 Den Else Mads Rasmuss som begraves 1. feb. 1737 er Mads Rasmussens hustru Else Christensdatter fra Engelstofte gård nr. 1 ! Druchen, Mads Rasmussen (I7928)
 
155 Der begraves en Anders Nielsen af Herlev 2. Pintsedag 1796 70 år gl. Men alderen passer ikke, han burde være 88. Nielsen, Anders (I0834)
 
156 Der er 2 Niels Mogensen Gårdmand i Ørslev. Den ene begraves 03.05.1762 og den anden 19.02.1764. Hvem der er far til Sidsel døbt 23.11.1755 kan ikke umiddelbart afgøres. Mogensen, Niels (I8138)
 
157 Der er 2 Peder Jensen i Stavreby. 1720 og 1722 får "Peder Jensen" døbt 2 børn. Men fra 1722 får "Unge Peder Jensen" døbt bønr med en anden kreds af faddere. Familie (F2768)
 
158 Der er 2 Peder Nielsen som får børn samtidig. De er skilt ad ud fra faddere. Der er desuden en dreng Jørgen som døbes 01.01.1719, som det ikke er muligt helt at bestemme forældrerne til.
27.06.1710 begraves Peder Nielsens barn, men hvilket ?
11.05.1708 begraves unge Peder Nielsens Ane. Det kunne passe med min Peder, men det kan ikke afgøres, og et nyt ægteskab kan ikke søges i Sandby, da vielserne ikke er bevaret for perioden. 
Nielsen, Peder (I5905)
 
159 Der er 3 henvisninger til Jens' skifte. 2 daterer det 12. juni 1679 og 1 daterer det 12. juni 1680. Datoen i 1680 passer bedst med restancelisterne i Tingbogen. Pedersen Munch, Jens (I11355)
 
160 Der er 93 døde i Lyngby sogn i 1645. Et stort antal, som ikke er specificeret med navne. Mon ikke Sophie er en af dem. Pedersdatter, Sophie (I0873)
 
161 Der er både unge og gamle Jens Hansen i Brøderup. Men skillelinjen er ikke helt klar. De er ikke nævnt i Oeders 1771, men der er heller ikke begravet før 1771. Familie (F3023)
 
162 Der er en Christen Druchen i 1720-30'erne i Torup, Hammer sogn og en Ole Druchen i Hammer. 1660 nævnes i Bårse Herreds Tingbog s 222b Jacob Jensen Druchen i Snesere. Druchen, Mads Rasmussen (I7928)
 
163 Der er én Jacob Pedersen i Skuderup i jordebogen 1661 på gård nr. 4. Jacob (I19)
 
164 Der er en Jens Pedersen Kruse samtidig med Jens Pedersen i Ørby. Men i netop i 1748 og 1752 hvor JPK døber to børn, har JP begravelse med to små samtidige børn. De kan altså ikke være en og samme person.

JP og MO bliver gift i 1747 efter Jens' dåb i febr. 1747. Der er to problemer i det. 1. Marens efternavn er Jensdatter, og der er ikke skrevet noget om et uægte barn ved fødselen. Men JPK's hustru hedder Bodil Pedersdatter, og han har ved sit skifte i 1770 en søn Jens, 23 år gammel. D.v.s. at han er født ca. 1747. Det kunne altså være JPK's søn Jens i 1747. Det forklarer også hvorfor den første Jens ikke er død inden den anden Jens døbes i 1751. Eftersom alt andet så passer, må Marens efternavn være skrevet forkert ved vielsen i kirkebogen, eftersom hun i alle senere kilder hedder Olsdatter. 
Pedersen, Jens (I6101)
 
165 Der er en Lars Jørgensen Gmd i Allerslev som er fadder 22.11.1822, 13.03.1825 og 07.04.1828 i Allerslev kirke for 3 af Anders Hansen og Kirsten Pedersdatters børn. Er det samme Lars Jørgensen, som så er Kirstens stedfar Jørgen Larsens far. Er han ikke for gammel ?

Lars arver 02.03.1833 327 Rigsbankdaler efter sin barnløse datter Johanne. 
Jørgensen, Lars (I0404)
 
166 Der er en Ole Drucken i Tyvelse i ekstraskatten 1630. Druchen, Mads Rasmussen (I7928)
 
167 Der er en Peder Jensen både i Torup og Fårup. De er meget svære at adskille. De er ikke døde frem til 1755. Jensen, Peder (I10853)
 
168 Der er en Peder som lever senere. I kirkebogen er han døbt Hans, men der findes ingen søn med det navn senere. Larsen, Peder (I5)
 
169 Der er formentlig en bror Niels Michelsen i Over Even nævnt 1701-1703 hvorefter han forsvinder ud af Snesere kirkebog. Han er nok flyttet til et andet sogn. Michelsdatter, Mette (I10762)
 
170 Der er forskellige meninger om navnet Wengel. Et bud er at navnet er fra Holland, et andet er at det er en fejl skrivning for Wentzel, Hans Jørgens mesters efternavn, og at han tog hans efternavn da han giftede sig med enken. Hans Jørgen skulle være søn af Hyrekusk Jørgen Hansen og døbt 27.02.1723 i Vor Frue.

Men hans stedsøn Rasmus Wentzel bruger sin stedfar som fadder ved sine børns dåb, og der staves navnene bevist forskelligt Wentzel og Wengel. Det ville være lidt mærkeligt hvis Hans Jørgen jo netop havde taget sin forgænger Rasmus’ fars efternavn.

I 1756, 1757 og 1760 døber Abel Cathrine Wengel 3 børn i Hof og Slot kirke. Her står Hans Jørgen fadder til alle 3. Man må formode at det er hans søster, og at Wengel derfor ikke kan være en afart af Wentzel, hvis Hans Jørgens søskende også bruger navnet Wengel. I 1757 oprtæder desuden en Magretha Sörensdatter Wengel. Hedder deres far så Søren Wengel ? 
Wengel, Hans Jørgen (I1582)
 
171 Der er huller i kirkebogen 1729-35 og 1746-47 for dåb, og 1734 samt 1741-47 for vielser og tilsvarende for begravede. Hansen, Christen (I10657)
 
172 Der er i Gørløse sogn en unge og en gamle Jens Larsen. Min Jens Larsen er den gamle. Jeg er dog bange for at præsten ikke har været helt konsekvent Larsen, Jens (I6862)
 
173 Der er ikke angivet bopæl ved hans død og alderen er forkert med 10 år. Så det er ikke sikkert, at det er den rette Rasmus Olsen. Men der er ikke fundet andre. Olsen, Rasmus (I192)
 
174 Der er ikke bevis endnu for, at Melchior Knudsen er far til Jens, Knud og Lars.
Anna Melchiors begraves 1749, Dom. Misericordia i Næsby kirke, 77 år gl. Men det betyder, at hun var 74 da de giftede sig !? 
Knudsen, Melchior (I7141)
 
175 Der er ikke fundet et skifte. Skifteprotokollen mangler for 1755, så hun kunne være død i netop dette år. Madsdatter, Kirsten (I9539)
 
176 Der er ikke fundet noget skifte efter ham under Vordingborg Rytterdistrikt Andersen, Anders (I3631)
 
177 Der er ikke noget bevis for, at Hans er søskende til Johanne og Peder. Men der er så mange relationer på kryds og tværs, at alt taler for det. Olufsen, Hans (I3581)
 
178 Der er ikke noget skifte i Herlufsholm, under navnet Lars Madsen. Madsen, Lars (I1031)
 
179 Der er ikke noget skifte under Næsbyholm, Herlufsholm eller Tybjerggård. Sandbygård er først fra 1799. Isachsdatter, Karen (I1039)
 
180 Der er ingen bevis for at Kirsten og Jacob er søskende. Men familierne er faddere og forlovere for hinanden. Derud over har Kirsten en ukendt søster. Endelig er der Hans Jacobsen. Kirsten har forbindelser til Hans Jacobsen i Allerslev og Claus til Hans Jacobsen i Ammendrup. Ingen af dem er døbt i Allerslev, og der er kun få ting der peger ud af sognet. Ved dåben af Claus' stedsøn i 1724 deltager Kirstens mand Laurits Hansen og "hans kones søster af Skuderup". Men er det Laurits Hansens kone Kirstens søster eller Laurits Pedersens kone Karens søster ? Iflg. Matr. 1664 0g 1682 er der en Jacob Pedersen i Skuderup. Der holdes skifte over hans 1. hustru 05.12.1679, side 217, og der er en steddatter Kirsten. Jacob giftes igen dec. 1680 i Allerslev kirke med Mette Hansdatter. Men da kirkebogen ikke er bevaret for Ø. Egesborg i perioden, kan deres børn ikke bekræftes. Familie (F4)
 
181 Der er ingen bevis for at Rasmus er far til Peder. Lige nu bygger slægtskabet kun på navne og sted sammenfald. Kuld, Rasmus (I9828)
 
182 Der er ingen direkte bevis for at de 4 mænd er brødre. Birgitte og Jørgen er dog søskende. Jens (I10081)
 
183 Der er ingen kilder for Mads' 3 sønner. Men gården i Sønder Mern passerer fra Mads' til Anders via stedfaderen Mads Pedersen.

Fra Vordingborg, Lekkende og Jungshoved Lens Regnskaber.

Han er nævnt i ekstraskattelisterne 1610-14, 1617-18 og 1620. I forbindelse med sit tillidserhverv som Tredingsfoged får han en afkortning i sit Landgile på "Pending 1 m[ark] 5 s[killing] 1 alb[um], hauffre 1 t[øn]d[e].

Mads optræder i oldengældslisterne 1618-19 og 1619-20 med henholdsvis 6 og 20 svin.

I sin stilling som skovfoged har han solgt "vindfalden" træ for 21 d[ale]r 1 m[ark] 16 s[killing] på Lenets vegne, som han skal aflevere regnskab for.

Er Anders Hansen Lerche i gård nr. 6 i Sønder Mern en bror ?
Han er nævnt 1609-56 ! 
Lerche, Mads (I9704)
 
184 Der er ingen Søren nævnt som Gårdmand i Gørløse i Chr. V's markbog 1682. Søren (I9304)
 
185 Der er lidt huller i kirkebogen 1700-1703, som gør det uklart hvornår de blev gift. Men hvis Anne dør 1760, så må hun være født omkring 1680, for at hun kan få børn 1702-1720. Der med er det muligt, at Johan kun har været gift 1 gang. Dem der foreslår Anne Pedersen Nipgaard født 1690, må derfor være galt afmarcheret. Edvardsen, Johan (I12566)
 
186 Der er mindst 3 samtidige Jep Jensen. Det er derfor svært at skelne mellem deres børn. Jeg har derfor kun valgt præcis dem, som stemmer overens med Jeps skifte 1705. Jensen, Jep (I11804)
 
187 Der er også en Husmand, Jens Pedersen i Harløse som 1757 døber en datter Karen. Men bortset fra 2 dåb og en dødfødt, så er de helt fraværende i kirkebogen men nævnes dog i Oeders 1771. Karen og Søren er ikke gift i Tjærby kirke, hvilket de vel burde være, hvis Karens var født der.

Lars Pedersen, Karens stedfar er fadder 2 gange til Karens børn. Da det ikke er muligt at finde Karen og Sørens vielse, tyder det på, at det er foregået i Ll. Lyngby kirke, som ikke er bevaret for perioden. 
Jensdatter, Karen (I0380)
 
188 Der er også døbt en Jens af Gmd. Niels Pedersen, 1779 Dom 14 p. Trin. Men ved FT1801 er der kun Jens født 1776 tilbage i sognet. Nielsen, Jens (I2088)
 
189 Der er yderligere 3 døde børn som ikke passer ind.;
Hans, begr. 01.11.1729
Jens, begr. 12.02.1730 og
Peder, begr. 20.09.1739, 8 år gammel.
Alle er sønner af Hans Olsen, Hørup. Men ingen kan findes i kirkebogen, og passer dårligt sammen med de øvrige børn. Der kan være tale om børn som kun er hjemmedøbt, og derfor måske ikke skrevet ind i kirkebogen endnu. Men de passer stadig dårligt sammen med de øvrige børn. 
Olsen, Hans (I6873)
 
190 Der holdes skifte 24.02.1763 efter hans far Zacarias Schuldtz, Skovfoged, Nyhuse (Skjoldnæsholm).
Der holdes skifte 18.11.1765 efter hans bror Poul Schultz, Skovfoged, Ny Skovhuset (Skjoldnæsbyholm). 
Schultz, Andreas Zacharias (I1180)
 
191 Der holdes skifte 24.04.1773 efter hans bror Jacob Jacobsen Schrøder, Kleinsmed i Skjoldnæsholm. Schrøder, Anthoni (I1016)
 
192 Der må være født 2 stk. Anne, for i 1705 dør den første. Men den der lever længst er også født ca. 1702-03.

1705, Fest: Virid:
Blef begrafvet Christopher Hansens Pigebarn Anne i Reinstrup 2 aar til Kirken 1 _ 
Christophersdatter, Anne (I4803)
 
193 Der nævnes mindst 4 Matroser ved navn Niels Olsen i København 1728, som er gifte. Olsen, Niels (I8322)
 
194 Deres vielse kan ikke findes på Bornholm 1783-84. Dog er Klemensker/Rø og Åker kirkebøger ikke bevaret for perioden.
Hendes navn og alder er ikke sikkert. Hun benævnes følgende:

FT1787 Anne, født 1761
FT1801 Anne Thorsdatter, født 1765
 
Poulsdatter, Anne Kirstine (I0510)
 
195 Det er endnu ikke noget endegyldigt bevis for, at Boe Sørensen født 1739 i Viemose, er den samme som Boe Sørensen død 1825 i Sageby. Men alderen passer ved død, og hans far gårdmand Søren Boesen i Viemose er selv født i Sageby, Mern sogn.

Men iflg. Rasmus Henriksen Stærs dagbøger fra Farø 1801-54. Så deltager Jørgen Larsen og Søren Boesen i begravelsen af Sørens faster Sidsel Sørensdatter fra Farø 08.11.1826 på Bogø. Rasmus havde sendt bud til hans mors brødre børn fra Sageby. 
Sørensen, Boe (I0613)
 
196 Det er ikke bevist, at han er far til Oluf Frederichsen Due.

Han nævnes i Ekstraskattemandtallet 1598-1651. 1652-1653 nævnes han på skift med Oluf Pedersen. 1654-1661 er det Christen Hansen der nævnes på gården. Jeg antager, at Oluf Pedersen er en svigersøn, og at han dør og Christen Hansen gifter sig med datteren 1654. Efter som Frederich nævnes i jordebogen 1657, tror jeg ikke, at han er indsidder hos en ny fæster uden relation til familien.

I Hovedskatten 1645 nævnes en hustru Mette Christensdatter og 1 datter Karen. Jeg mener ikke, at man betaler hovedskat for umyndige børn, og derfor nævnes bl.a. Frederich ikke, som er ca. 7 år.

I jordebogen 1657 nævnes på gård nr. 7 en Jørgen Due. Problemet er bare at i Ekstraskattemandtallet nævnes hans ikke 1655-1661. Der hedder fæsteren på gård nr. 7 Jørgen Pedersen. 
Due, Frederich (I11262)
 
197 Det er ikke let at finde den rette Peder Nielsen. Peder Skov, Store Røttinge deltager ofte i "broderen" Niels Nielsens børns dåb. Han kaldes Peder Skofvis på nær 2 gange hvor der tilgengæld er en Peder Nielsen. Han deltager i perioden 1700-1726.

Der er også en Peder Nielsen på Skovbygård, men han begraves 11.06.1707, så det kan ikke være den samme.

Desuden er der en nevø, som hedder Peder Nielsen i Store Røttinge. Han kaldes for "gamle" ! Han får børn 1711-15 og dør 1717, hvor der findes et skifte, som klart definere hans relationer.
 
Nielsen, Peder (I10990)
 
198 Det er ikke muligt at finde Niels Rasmussen i hverken Oeders 1771, FT 1787 eller "Gårdene i Bakkebølle" af Torben Rasmussen. Bødker, Niels Rasmussen (I3451)
 
199 Det er ikke sikkert at Peder Hansen Holst er Kirstens søn. Det virker som der er stor aldersforskel på de 2 sønner. Det er muligt at Peder er født i et af Hans Holst tidligere ægteskaber. Jørgensdatter, Kirstine (I11375)
 
200 Det fremgår ikke af skiftet om det er fællesbørn.

Iflg. en sag i Tingbogen 11.04.1665 er hendes trolovede festemand Anders Jensen. 
Olsdatter, Maren (I9432)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17» Næste»