Notater


Match 201 til 250 fra 942

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 Der er to forskellige aldersangivelser. Ved hans fars skifte i 1704 er han 26 år = født 1676. Ved OE 1771 er han 81 år = født 1690. Det er en stor forskel. Jeg antager, at hans alder i 1771 er forkert, da der er en del ting der tyder på en forbindelse mellem slægten på Badebygård og gård nr. 1 i Sageby. Povlsen, Ole (I3505)
 
202 Der er usikkerhed om Marens familierelationer. Det er sikkert at hun har haft 2 ægtemænd Hemming Jensen og Anders Rasmussen Væver. Der er nogle der blander hende sammen med én Maren Rasmusdatter i Allerslev, som også har været med mindst 1 mand Mads Jensen Jyde. Men jeg kan ikke finde noget bevis for, at Maren i Stensby har været i eller kom fra Allerslev. Jeg har dog her ført hende med de 2 brødre fra Allerslev, for at holde alle info samlet. Rasmusdatter, Maren (I167)
 
203 Der er yderligere 3 døde børn som ikke passer ind.;
Hans, begr. 01.11.1729
Jens, begr. 12.02.1730 og
Peder, begr. 20.09.1739, 8 år gammel.
Alle er sønner af Hans Olsen, Hørup. Men ingen kan findes i kirkebogen, og passer dårligt sammen med de øvrige børn. Der kan være tale om børn som kun er hjemmedøbt, og derfor måske ikke skrevet ind i kirkebogen endnu. Men de passer stadig dårligt sammen med de øvrige børn. 
Olsen, Hans (I6873)
 
204 Der holdes skifte 24.02.1763 efter hans far Zacarias Schuldtz, Skovfoged, Nyhuse (Skjoldnæsholm).
Der holdes skifte 18.11.1765 efter hans bror Poul Schultz, Skovfoged, Ny Skovhuset (Skjoldnæsbyholm). 
Schultz, Andreas Zacharias (I1180)
 
205 Der holdes skifte 24.04.1773 efter hans bror Jacob Jacobsen Schrøder, Kleinsmed i Skjoldnæsholm. Schrøder, Anthoni (I1016)
 
206 Der må være født 2 stk. Anne, for i 1705 dør den første. Men den der lever længst er også født ca. 1702-03.

1705, Fest: Virid:
Blef begrafvet Christopher Hansens Pigebarn Anne i Reinstrup 2 aar til Kirken 1 _ 
Christophersdatter, Anne (I4803)
 
207 Der nævnes mindst 4 Matroser ved navn Niels Olsen i København 1728, som er gifte. Olsen, Niels (I8322)
 
208 Deres vielse er ikke indført i kirkebogen. Niels er ikke fundet begravet i kirkebogen til og med 1771. Han er ikke nævnt i Oeders 1771. Pedersen, Niels (I395)
 
209 Deres vielse kan ikke findes på Bornholm 1783-84. Dog er Klemensker/Rø og Åker kirkebøger ikke bevaret for perioden.
Hendes navn og alder er ikke sikkert. Hun benævnes følgende:

FT1787 Anne, født 1761
FT1801 Anne Thorsdatter, født 1765
 
Poulsdatter, Anne Kirstine (I0510)
 
210 Det er endnu ikke noget endegyldigt bevis for, at Boe Sørensen født 1739 i Viemose, er den samme som Boe Sørensen død 1825 i Sageby. Men alderen passer ved død, og hans far gårdmand Søren Boesen i Viemose er selv født i Sageby, Mern sogn.

Men iflg. Rasmus Henriksen Stærs dagbøger fra Farø 1801-54. Så deltager Jørgen Larsen og Søren Boesen i begravelsen af Sørens faster Sidsel Sørensdatter fra Farø 08.11.1826 på Bogø. Rasmus havde sendt bud til hans mors brødre børn fra Sageby. 
Sørensen, Boe (I0613)
 
211 Det er ikke bevist, at han er far til Oluf Frederichsen Due.

Han nævnes i Ekstraskattemandtallet 1598-1651. 1652-1653 nævnes han på skift med Oluf Pedersen. 1654-1661 er det Christen Hansen der nævnes på gården. Jeg antager, at Oluf Pedersen er en svigersøn, og at han dør og Christen Hansen gifter sig med datteren 1654. Efter som Frederich nævnes i jordebogen 1657, tror jeg ikke, at han er indsidder hos en ny fæster uden relation til familien.

I Hovedskatten 1645 nævnes en hustru Mette Christensdatter og 1 datter Karen. Jeg mener ikke, at man betaler hovedskat for umyndige børn, og derfor nævnes bl.a. Frederich ikke, som er ca. 7 år.

I jordebogen 1657 nævnes på gård nr. 7 en Jørgen Due. Problemet er bare at i Ekstraskattemandtallet nævnes hans ikke 1655-1661. Der hedder fæsteren på gård nr. 7 Jørgen Pedersen. 
Due, Frederich (I11262)
 
212 Det er ikke let at finde den rette Peder Nielsen. Peder Skov, Store Røttinge deltager ofte i "broderen" Niels Nielsens børns dåb. Han kaldes Peder Skofvis på nær 2 gange hvor der tilgengæld er en Peder Nielsen. Han deltager i perioden 1700-1726.

Der er også en Peder Nielsen på Skovbygård, men han begraves 11.06.1707, så det kan ikke være den samme.

Desuden er der en nevø, som hedder Peder Nielsen i Store Røttinge. Han kaldes for "gamle" ! Han får børn 1711-15 og dør 1717, hvor der findes et skifte, som klart definere hans relationer.
 
Nielsen, Peder (I10990)
 
213 Det er ikke muligt at finde Niels Rasmussen i hverken Oeders 1771, FT 1787 eller "Gårdene i Bakkebølle" af Torben Rasmussen. Bødker, Niels Rasmussen (I3451)
 
214 Det er ikke sikkert at Peder Hansen Holst er Kirstens søn. Det virker som der er stor aldersforskel på de 2 sønner. Det er muligt at Peder er født i et af Hans Holst tidligere ægteskaber. Jørgensdatter, Kirstine (I11375)
 
215 Det er slet ikke bevist at han hører til i denne familie. Olsen, Thomas (I413)
 
216 Det fremgår ikke af skiftet om det er fællesbørn.

Iflg. en sag i Tingbogen 11.04.1665 er hendes trolovede festemand Anders Jensen. 
Olsdatter, Maren (I9432)
 
217 Det har ikke været muligt at finde et skifte der passer. Sørensen, Rasmus (I12476)
 
218 Det har ikke været muligt at finde rødder længere tilbage. Claus Hansen sidder på gård nr. 2 i Chr. V's matrikel Markbogen oktober 1682. I den tilhørende Matrikelbog 1688 står der, at gården tidligere har tilhørt Hans Jensen. Hans Jensen sidder på gården i matriklen 1664. Men om Hans Jensen er Claus Hansens far, lader sig ikke umiddelbart afgøre. Hansen, Claus (I85)
 
219 Det kan ikke siges med sikkerhed, hvad der blev af Niels. Der er 6 Niels Iversen som døber deres børn i Nysogn kirke i perioden 1745-64, og ingen af dem bor i Syndervig, hvilket naturligvis også kan være den forkerte. Det er heller ikke muligt at finde en Niels Iversen gift i Nysog i perioden 1740-50. Iversen, Niels (I4479)
 
220 Det kan være den Rasmus Nielsen som fæster gård nr. 11 i Roneklint sep. 1682. Jeg kan ikke finde et skifte efter ham. Rasmus (I10296)
 
221 Doktorafhandling Kilde (S177380)
 
222 Dorthe forældre er Peder Jensen og Bodil Pedersdatter i Toftebjerg. Peder Jensen og Anne Pedersdatter i Ørby har en datter Bodil gift med én Peder Jensen. Hvis der er en og samme Bodil, så betyder det, at Jørgen Pedersen er gift med 2 kusiner, da hans 2. hustru Anne Jensdatter er datter af Jens Pedersen i Ørby, søn af Peder Jensen og Anne Pedersdatter i Ørby. Men det kræver et kongebrev, og det findes ikke. Jeg tror, at de er kusiner, og at det er kongebrevet, som ikke er bevaret/indskrevet korrekt. Pedersdatter, Dorthe (I6271)
 
223 Dorthe Frands Hammers er gudmor til hans datters datter i 1657. Første hustru må være død og Frands gift igen. Hammer, Frands (I12896)
 
224 Dorthe Ottsis (Ottos hustru) er fadder 17 gange i periode 1712-1728 i Næsby kirke. Eftersom de formentlig kun får 1 søn, kunne det tyde på at det er Dorthes 2. ægteskab, og at hun er ældre end Otto. Dorthe (I7619)
 
225 Druknede da skuden Duen forliste nord for Læsø 21.03.1692. Der hænger en mindetavle i Onsbjerg kirke. Sørensen, Morten (I12447)
 
226 Druknet efter en ulykkelig hændelse med Skuden St: Jørgen Henriksen, Søren (I12511)
 
227 Døber 16.03.1723 Lisebeth Cathrine Rauch hans svigerdatter Anne Martners søster Birthe Cathrines datter. Engberg, Jesper Jespersen (I7437)
 
228 Døber børn 1756-84 - bor i Wilpischen. Szimkatis, Jurgis (I11147)
 
229 Døber børn 1768-1805 - bor i Ohznaggern. Schweissing, Peter (I11129)
 
230 Døbt Elias, men senere kaldt Hellis.

Ikke nævnt i Christiansø kirkebog 1726-27. 
Poulsen, Hellis (I11681)
 
231 Døbte mangler i kirkebogen 1759-60, så der kan være flere børn. Hans begravelse kan ikke findes i kirkebogen. Rasmussen, Jacob (I307)
 
232 Død 3 dage efter sin mand Hansdatter, Kirsten (I451)
 
233 Død hos sin svoger Mads Hansen.

Peder skulle have haft Munkegård efter sin far, når han blev "voxsen". Men han døde som 20 årig, og hans stedfar beholdt gården. 
Jensen, Peder (I11529)
 
234 Døde hos sin værge Jørgen Svendsen på 23. selvejergård i Nyker. Han var gift med halvsøsteren Karen. Nielsdatter, Dorthea (I1200)
 
235 Dømt 20.10.1722 i Jönköping for at fået fremstillet tøj med guldtråd i knapper og knaphul. Han blev idømt en bøde på 200 Daler. Skrædderen blev idømt en bøde på 100 Daler for at fremstille tøjet, og ikke have advaret ham om overtrædelsen. Det var iflg. lov af 03.06.1720 forbudt at have tøj med sølv- eller guldtråd. Martner, Jesper Rasmussen (I7160)
 
236 Edvard begraver den 28.03.1754 et navnløst barn. Skive, Edvard Christensen (I9078)
 
237 Efter at have tjent stedfaderen Niels Hemmingsen Holst, fæstede han dennes gård i Sønder Mern, som i matr. 1688 havde nr. 7 og halvdelen af gård nr. 3. I 1719 afstod han fæstet af halvdelen af den samlede ejendom til sin søn Morten. I 1723 fæstede han et tidligere skolehus i Sønder Mern og i 1729 overlod han resten af fæstegården til sønnen Laurits. Mortensen, Rasmus (I3491)
 
238 Efter at svogeren i 1721 har giftet sig til gård nr. 8, matr. nr. 17 i Bakkebølle, overtager Peiter hans halvdel af fæstet i faderens gård. Da han gifter sig med Jacob Piils enke overtager han fæstet på gård nr. 12, matr. nr. 13 i Bakkebølle.
Kilde: Gårdene i Bakkebølle, Torben Rasmussen 
Larsen, Peiter (I3368)
 
239 Efter Kalmarkrigene fik tårnblæserne på Kronborg (1614) og i København (1615) privilegium på, at de åtte lade sig bruge ved bryllupper, barsler og andre fester. Det gjaldt ikke bare i de to byer, men også i forskellige nærliggende købstæder og på landet. Herefter fungerede tårnblæserne som stadsmusikanter i Helsingør og København. I København spillede tårnblæserne imellem 1615 og 1634 typisk til selskaber i købmandskompagniet, ved borgerbryllupper og i lavshusene. (1)

Henning Abelsted var Piber ved "H.M. Krigsfolk" på Kronborg2 før han blev Tårnmand på Københavns Slot 1604-09 og 1614-223. Desuden var han tårnblæser i hvert fald 1621-22 ved Vor Frue Kirke aflønnet af Universitet. (2)

Det er højst sandsynligt, at H.A. fungerede som "Piber" på et af flådens skibe under Kalmarkrigen 1611-13.

7. marts 1615 skaffede tårnmændene sig ovennævnte priviligeum. Instrumentisten Henning Abelsted fik, selvfemte med sine svende, tilladelse til at "lade sig bruge til bryllupper, barsler og andre gæstebud i København og Køge såvel som på andre steder her udi lenet". Hans skulle dog bede om lov af sin lensmand. der blev fastsat en specificeret takst for musikopvartninger ved forskellige lejligheder hos borgere og adelige. Hvis han var forhindret, var han forpligtiget til at skaffe andre i sit sted. Gjorde han ikke det, kunne folk tage, hvem de lystede. Privilegiet var dog ikke eksklusivt, idet andre "ekstraordinære" spillemænd fik dog lov til at lade sig bruge i k&ældre og kroer. (3)

Ved ansættelsen 01.06.1614 som tårnmand var lønnen 100 daler for ham selv og 4 svende. Det var ikke nogen stor løn, og ansatte musikere kunne få "hjælp" fra Provianthuset og fri bolig i form af et at "Kronens Huse" der blev tilskødet på livstid. Under pesten i 1619 mistede H.A. to af sine svende. (4)

1 J.H. Koudal: For Borger og Bønder, s78
2 Angul Hammerich: Musikken ved Christian den fjerdes hof, s155
3 J.H. Koudal: For Borger og Bønder, s570
4 Angul Hammerich: Musikken ved Christian den fjerdes hof, s52 og 58 
Abelsted, Henning (I5421)
 
240 Efter Poul Hansens død beholhder Kirsten Jensdatte fæstet af gården sammen med sønnen Jens Andersen. I 29.12.1814 overlades fæstet til Mogens Henriksen, mod at Kirsten og hendes søn Jens må sidde i aftægt på gården for livstid. Jensdatter, Kirsten (I4671)
 
241 Efter sin mors død i 1753, bliver Ole flyttet til sin mormor på Masnedø. Da kongens gods på Møn sættes på auktion i Stege 19.20. sept. 1769, køber Ole sin mors stedfars Mathias Friederichsens gård nr. 1 på Masnedø for 543 rigsdaler. Det er denne gård han sælger i 1774 for 843 rigsdaler til Niels Pedersen i Bakkebølle, samtidig over tager Ole Niels Pedersens fæste på gård nr. 3, matr. nr. 8 i Bakkebølle. Niels Pedersen er gift med Oles søster.
Kilde: Gårdene i Bakkebølle, Torben Rasmussen 
Hemmingsen, Ole (I3360)
 
242 Efternavnet er Brach eller Brasch Christophersdatter Brach, Else (I12279)
 
243 Ejendommen er sprunget over i 1689-jordebogen.
Der er ikke fundet nogen død hustru 1687-1713. Det er ikke til at gennemskue om en enke bliver gift igen 1699-1700. Der nævnes kun navnene på ægtefolkene. 
Pedersen, Jens (I11478)
 
244 Ejer af gården i Immervad, en del boder og grunde på Broberg, 1 have udenfor Broberg, 1 have udenfor Vesterport kaldet "Sigen Sig" og en del af den store Damhave ved møllen, hvoraf svarededes 28 skilling til Hospitalet. Hans skifte er i Aarhus Overformynder bog 06.03.1626.(Slægten Basballe af Torkil Baumgarten) Basballe, Peder Nielsen (I2537)
 
245 Emigrerer 1868-1869 sammen med døtrene og 2 svigersønner til Utah, USA. Hansen, Bent (I1206)
 
246 En fætter til hans hustru Karen. Jørgensen, Tulle (I2310)
 
247 En Hans Christensen er fadder i alle Anders Christensens børns dåb i perioden 1746-1765 - 9 gange.
Men der 2 Hans Christensen i Næsby, så det er ikke sikkert at det er broderen hver gang. 
Christensen, Hans (I7521)
 
248 En Hemming Kiddehauge fæster hus nr. 1 i Bønsvig sep. 1682. Er det en bror ? Kiddehauge, Rasmus Nielsen (I10207)
 
249 En kilde angiver at der er 2 brødre Niels f. ca. 1665 og Peder f. ca. 1667. Det er ikke bekræftet. Burchardsen, Jørgen (I0895)
 
250 En Michel Pedersen bliver i juli 1748 viet i Snesere kirke til Birte Pedersdatter. Men dels er det efter det første barns dåb, dels er de fra Torp. Men jeg kan ikke finde andre vielser. Familie (F3000)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19» Næste»