Notater


Match 201 til 250 fra 845

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 Det har ikke været muligt at finde et skifte der passer. Sørensen, Rasmus (I12476)
 
202 Det har ikke været muligt at finde Jens Madsens ukendt første hustru i register til skifter 1737-60 . Madsen, Jens (I9487)
 
203 Det har ikke været muligt at finde rødder længere tilbage. Claus Hansen sidder på gård nr. 2 i Chr. V's matrikel Markbogen oktober 1682. I den tilhørende Matrikelbog 1688 står der, at gården tidligere har tilhørt Hans Jensen. Hans Jensen sidder på gården i matriklen 1664. Men om Hans Jensen er Claus Hansens far, lader sig ikke umiddelbart afgøre. Hansen, Claus (I85)
 
204 Det kan ikke siges med sikkerhed, hvad der blev af Niels. Der er 6 Niels Iversen som døber deres børn i Nysogn kirke i perioden 1745-64, og ingen af dem bor i Syndervig, hvilket naturligvis også kan være den forkerte. Det er heller ikke muligt at finde en Niels Iversen gift i Nysog i perioden 1740-50. Iversen, Niels (I4479)
 
205 Det kan være den Rasmus Nielsen som fæster gård nr. 11 i Roneklint sep. 1682. Jeg kan ikke finde et skifte efter ham. Rasmus (I10296)
 
206 Doktorafhandling Kilde (S177380)
 
207 Dorthe forældre er Peder Jensen og Bodil Pedersdatter i Toftebjerg. Peder Jensen og Anne Pedersdatter i Ørby har en datter Bodil gift med én Peder Jensen. Hvis der er en og samme Bodil, så betyder det, at Jørgen Pedersen er gift med 2 kusiner, da hans 2. hustru Anne Jensdatter er datter af Jens Pedersen i Ørby, søn af Peder Jensen og Anne Pedersdatter i Ørby. Men det kræver et kongebrev, og det findes ikke. Jeg tror, at de er kusiner, og at det er kongebrevet, som ikke er bevaret/indskrevet korrekt. Pedersdatter, Dorthe (I6271)
 
208 Dorthe Frands Hammers er gudmor til hans datters datter i 1657. Første hustru må være død og Frands gift igen. Hammer, Frands (I12896)
 
209 Dorthe Ottsis (Ottos hustru) er fadder 17 gange i periode 1712-1728 i Næsby kirke. Eftersom de formentlig kun får 1 søn, kunne det tyde på at det er Dorthes 2. ægteskab, og at hun er ældre end Otto. Dorthe (I7619)
 
210 Druknede da skuden Duen forliste nord for Læsø 21.03.1692. Der hænger en mindetavle i Onsbjerg kirke. Sørensen, Morten (I12447)
 
211 Druknet efter en ulykkelig hændelse med Skuden St: Jørgen Henriksen, Søren (I12511)
 
212 Døber 16.03.1723 Lisebeth Cathrine Rauch hans svigerdatter Anne Martners søster Birthe Cathrines datter. Engberg, Jesper Jespersen (I7437)
 
213 Døber børn 1756-84 - bor i Wilpischen. Szimkatis, Jurgis (I11147)
 
214 Døber børn 1768-1805 - bor i Ohznaggern. Schweissing, Peter (I11129)
 
215 Døbt Elias, men senere kaldt Hellis.

Ikke nævnt i Christiansø kirkebog 1726-27. 
Poulsen, Hellis (I11681)
 
216 Død hos sin svoger Mads Hansen.

Peder skulle have haft Munkegård efter sin far, når han blev "voxsen". Men han døde som 20 årig, og hans stedfar beholdt gården. 
Jensen, Peder (I11529)
 
217 Døde hos sin værge Jørgen Svendsen på 23. selvejergård i Nyker. Han var gift med halvsøsteren Karen. Nielsdatter, Dorthea (I1200)
 
218 Dømt 20.10.1722 i Jönköping for at fået fremstillet tøj med guldtråd i knapper og knaphul. Han blev idømt en bøde på 200 Daler. Skrædderen blev idømt en bøde på 100 Daler for at fremstille tøjet, og ikke have advaret ham om overtrædelsen. Det var iflg. lov af 03.06.1720 forbudt at have tøj med sølv- eller guldtråd. Martner, Jesper Rasmussen (I7160)
 
219 Edvard begraver den 28.03.1754 et navnløst barn. Skive, Edvard Christensen (I9078)
 
220 Efter at have tjent stedfaderen Niels Hemmingsen Holst, fæstede han dennes gård i Sønder Mern, som i matr. 1688 havde nr. 7 og halvdelen af gård nr. 3. I 1719 afstod han fæstet af halvdelen af den samlede ejendom til sin søn Morten. I 1723 fæstede han et tidligere skolehus i Sønder Mern og i 1729 overlod han resten af fæstegården til sønnen Laurits. Mortensen, Rasmus (I3491)
 
221 Efter at svogeren i 1721 har giftet sig til gård nr. 8, matr. nr. 17 i Bakkebølle, overtager Peiter hans halvdel af fæstet i faderens gård. Da han gifter sig med Jacob Piils enke overtager han fæstet på gård nr. 12, matr. nr. 13 i Bakkebølle.
Kilde: Gårdene i Bakkebølle, Torben Rasmussen 
Larsen, Peiter (I3368)
 
222 Efter Kalmarkrigene fik tårnblæserne på Kronborg (1614) og i København (1615) privilegium på, at de åtte lade sig bruge ved bryllupper, barsler og andre fester. Det gjaldt ikke bare i de to byer, men også i forskellige nærliggende købstæder og på landet. Herefter fungerede tårnblæserne som stadsmusikanter i Helsingør og København. I København spillede tårnblæserne imellem 1615 og 1634 typisk til selskaber i købmandskompagniet, ved borgerbryllupper og i lavshusene. (1)

Henning Abelsted var Piber ved "H.M. Krigsfolk" på Kronborg2 før han blev Tårnmand på Københavns Slot 1604-09 og 1614-223. Desuden var han tårnblæser i hvert fald 1621-22 ved Vor Frue Kirke aflønnet af Universitet. (2)

Det er højst sandsynligt, at H.A. fungerede som "Piber" på et af flådens skibe under Kalmarkrigen 1611-13.

7. marts 1615 skaffede tårnmændene sig ovennævnte priviligeum. Instrumentisten Henning Abelsted fik, selvfemte med sine svende, tilladelse til at "lade sig bruge til bryllupper, barsler og andre gæstebud i København og Køge såvel som på andre steder her udi lenet". Hans skulle dog bede om lov af sin lensmand. der blev fastsat en specificeret takst for musikopvartninger ved forskellige lejligheder hos borgere og adelige. Hvis han var forhindret, var han forpligtiget til at skaffe andre i sit sted. Gjorde han ikke det, kunne folk tage, hvem de lystede. Privilegiet var dog ikke eksklusivt, idet andre "ekstraordinære" spillemænd fik dog lov til at lade sig bruge i k&ældre og kroer. (3)

Ved ansættelsen 01.06.1614 som tårnmand var lønnen 100 daler for ham selv og 4 svende. Det var ikke nogen stor løn, og ansatte musikere kunne få "hjælp" fra Provianthuset og fri bolig i form af et at "Kronens Huse" der blev tilskødet på livstid. Under pesten i 1619 mistede H.A. to af sine svende. (4)

1 J.H. Koudal: For Borger og Bønder, s78
2 Angul Hammerich: Musikken ved Christian den fjerdes hof, s155
3 J.H. Koudal: For Borger og Bønder, s570
4 Angul Hammerich: Musikken ved Christian den fjerdes hof, s52 og 58 
Abelsted, Henning (I5421)
 
223 Efter Poul Hansens død beholhder Kirsten Jensdatte fæstet af gården sammen med sønnen Jens Andersen. I 29.12.1814 overlades fæstet til Mogens Henriksen, mod at Kirsten og hendes søn Jens må sidde i aftægt på gården for livstid. Jensdatter, Kirsten (I4671)
 
224 Efter sin mors død i 1753, bliver Ole flyttet til sin mormor på Masnedø. Da kongens gods på Møn sættes på auktion i Stege 19.20. sept. 1769, køber Ole sin mors stedfars Mathias Friederichsens gård nr. 1 på Masnedø for 543 rigsdaler. Det er denne gård han sælger i 1774 for 843 rigsdaler til Niels Pedersen i Bakkebølle, samtidig over tager Ole Niels Pedersens fæste på gård nr. 3, matr. nr. 8 i Bakkebølle. Niels Pedersen er gift med Oles søster.
Kilde: Gårdene i Bakkebølle, Torben Rasmussen 
Hemmingsen, Ole (I3360)
 
225 Efternavnet er Brach eller Brasch Christophersdatter Brach, Else (I12279)
 
226 Ejendommen er sprunget over i 1689-jordebogen.
Der er ikke fundet nogen død hustru 1687-1713. Det er ikke til at gennemskue om en enke bliver gift igen 1699-1700. Der nævnes kun navnene på ægtefolkene. 
Pedersen, Jens (I11478)
 
227 Ejer af gården i Immervad, en del boder og grunde på Broberg, 1 have udenfor Broberg, 1 have udenfor Vesterport kaldet "Sigen Sig" og en del af den store Damhave ved møllen, hvoraf svarededes 28 skilling til Hospitalet. Hans skifte er i Aarhus Overformynder bog 06.03.1626.(Slægten Basballe af Torkil Baumgarten) Basballe, Peder Nielsen (I2537)
 
228 Emigrerer 1868-1869 sammen med døtrene og 2 svigersønner til Utah, USA. Hansen, Bent (I1206)
 
229 En fætter til hans hustru Karen. Jørgensen, Tulle (I2310)
 
230 En Hans Christensen er fadder i alle Anders Christensens børns dåb i perioden 1746-1765 - 9 gange.
Men der 2 Hans Christensen i Næsby, så det er ikke sikkert at det er broderen hver gang. 
Christensen, Hans (I7521)
 
231 En Hemming Kiddehauge fæster hus nr. 1 i Bønsvig sep. 1682. Er det en bror ? Kiddehauge, Rasmus Nielsen (I10207)
 
232 En kilde angiver at der er 2 brødre Niels f. ca. 1665 og Peder f. ca. 1667. Det er ikke bekræftet. Burchardsen, Jørgen (I0895)
 
233 En Michel Pedersen bliver i juli 1748 viet i Snesere kirke til Birte Pedersdatter. Men dels er det efter det første barns dåb, dels er de fra Torp. Men jeg kan ikke finde andre vielser. Familie (F3000)
 
234 En Morten Jørgensen i Ørby er formynder for Margrethes Jørgensdatters børn i Toftebjerg ved hendes mands skifte nov. 1683. Det burde være bror og søster. Der er noget der halter. Jørgensen, Morten (I6453)
 
235 En mulig bror er den Laurs Hansen, Sønder Mern som er formynder for hans børn ved skiftet.

Et andet sæt halvsøskende er tilsyneladende Margrethe Bendtsdatter gift med Peder Lauritsen i Store Skovby (Skovbygård) og Hans Bendtsen. Relationen er nævnt i skiftet efter Margrethe 13.11.1665, s 129. I dette skifte er også Povel Hansen i Badebygård nævnt, men det kan være som svoger, da han er gift med Ellen Hansdatter. Hun er måske en yderligere søster. 
Hansen, Jørgen (I9547)
 
236 En mulig far kunne være Rådmand Jeppe Jespersen. Han er også far til Sognepræst Jesper Jespersen Engberg f. ca. 1599. Der er desuden Anne Jespersdatter, som meget ofte er fadder/Gudmor og gift med Anders Fri. Maren og Anne "optræder" ofte sammen. Anders Jespersen optræder også som fadder. Jesper Hansen Nyborg, gift med Karen Fri, er bror til sognepræstens 3. hustru. Jespersdatter, Maren (I7256)
 
237 En Pernille (Peders) nævnes to gange i Vordingborg kirkebog som fadder til børn af Søren Brus og Anna Pedersdatter. Det må hendes søster som i 1730 giftes med en gårdmand fra Bakkebølle. I 1728 nævnes hun som "Pernille hos Peder Børring". Jeg kan ikke umiddelbart finde en Peder Børring i "Gårdene i Bakkebølle" af Torben Rasmussen. Men hans kone optræder i Kalvehave kirkebog som fadder "Peder Børrings Kone af Vordingborg". Pernilles morfar er en Børring fra Kalvehave sogn, og hans bror Lars Pedersen Børring var en periode gårdmand i Bakkebølle, så det er sikkert familie hun tjener hos.

Iflg. søsterens skifte fra 1777, burde hendes sidste ægtemand være Knud Hansen, men han hed altså Ole Knudsen, hvilket også bedre stemmer over ens med deres søn Knud Olsen. 
Pedersdatter, Pernille (I3303)
 
238 En Peter Flor var 1526 Adjunkt i Hygum, Torning Len. En Forstander for Skt. Nicolaus Kirke Peter Flor er ligeledes nævnt som tingsvidne 09.05.1539 ved fastlæggelsen af grænsen for kirkegården. (Kilde: Geschlechterreihen St. Laurentii-Föhr von Lorenz Braren)

En Martin Flor er nævnt under Marienkirchen i "Die bau- und kunstdenkmäler der freien und hansestadt Lübeck", 1905, s 242 "1516–1518 entstand mit einem finanziellen Aufwand von 10.500 Mark lübisch unter dem Werkmeister Martin Flor die von dem Orgelbaumeister Barthold Hering erbaute erste Große Orgel an der Westwand als Ersatz für die Große Orgel aus dem Jahr 1396". Omskrevet form fra deacademic.com. Kan han være far/familie til denne Peter Flor ? 
Flor, Peter (I5135)
 
239 En Rasmus Rasmussen i Vadstrup har et tilgodehavende på 2 dr i skiftet 28.07.1686 efter Søren Jørgensen i Nordby  Rasmussen, Rasmus (I6349)
 
240 En Wolrad Osterholt bliver begravet 9. marts 1723. Hvem er han ? Er det Lorentz far eller en bror. Jeg antager, at det kan være hans far. Dog kan det være, at nogle af de børn jeg har tildelt Lorentz kan være nevøer/niecer.

Dog hænger som minimum Maria Catharina og J.G.Rauchs hustru sammen, og Wolrad, Herman og en ukendt søster hænger sammen. Der er en nevø Christian Billerbek, hvis mor må være en Osterholt. Denne nevø optræder også som fadder hos J.G.Rauch. 
Osterholt, Lorentz (I11210)
 
241 Enearving efter sin søster Margrethe Baldersdatter. Baldersdatter, Karen (I8470)
 
242 Enken som Jens er gårdbestyrer for, dør mellem folketællingen i 1845 og 1850. Samtidig forsvinder Jens ud i det blå. Christensen, Jens (I1750)
 
243 Er 1749 rejst udenlands. Har sidst ladet høre fra sig i 1758, hvor han var i Bristol, England og var på vej til Lissabon, Portugal. Werhagen, Cornelius (I3664)
 
244 Er 31. oktober 1694 hos mosteren Gertrud i Permelille. Rasmusdatter, Bodil (I6400)
 
245 Er det denne Jens Pedersen som køber en gård på auktion 16.03.1832 i boet efter Lars Madsen og Johanne Larsdatter for 771 rigsbankdaler 1 mark og 12 skilling. Johanne er søster til nr. 124 Jørgen Larsen far til hans senere svigersøn Peder Jørgensen nr. 62.

Datteren Kirsten blev gift med Peder Larsen en bror til Lars Larsen som var gift med hendes moster Maren Hansdatter 
Pedersen, Jens (I0221)
 
246 Er død ved svigersønnen Søren Pedersen Svensks skifte i 1718.

Bliver ved skiftet efter Jørgen Olsen Nordby kaldt nærmeste slægtning til børnene. Ikke fundet forbindelsen. 
Jørgensen, Mads (I6448)
 
247 Er fadder 1 gang i 1654, 1 gang i 1659, 2 gange i 1662 og 2 gange i 1664. Nævnes derefter ikke i kirkebogen i hver tilfælde frem til 1674. Hansen, Michel (I8988)
 
248 Er fadder 7 gange i perioden 1723-1737. Anna Elisabeth (I1974)
 
249 Er formentlig den Herman Flor, som bliver Præst i Nieböll, og dør 1626 90 år gammel. (Kilde: Geschlechterreihen St. Laurentii-Föhr von Lorenz Braren) Flor, Herman (I5141)
 
250 Er formentlig søn af Tolder Christian Hansen. Christians, Peter (I4921)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17» Næste»