Notater


Match 51 til 100 fra 845

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 17» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51 Afskrift fra "Bidrag til Langelands Historie" s 294
"Niels Holst (13/7 1725-1758) blev 30/7 1733 af højesteret dømt fra embedet for sin som sættedommer i birket afsagte dom over mad. Marstrand. Han søgte ydmygelig om benådning og erklærede sig rede til at aflægge ed pa, at han hverken havde dømt for gunst eller gave, vild eller vindskab, men efter sit bedste begreb og aldeles upartisk - om hans Majestæt dog vilde lade sig hans nød og ulyksalige tilstand gå til hjertet og allernådigst conferere ham et andet brød og betjening til ophold for sig med hustru og 5 små uforsørgede børn. Hverken kancelliet eller konseilet fandt, at derved vor noget af gjøre. Men tilsidst benådede Kongen ham dog, og han fik lov at blive i embedet, hvorfra han afgik 1758." 
Holst, Niels (I2063)
 
52 Afstår 01.04.1765 sin gård i Viemose til Anders Pedersen af Kalvehave. Boesen, Niels (I3585)
 
53 Aksel var ude at tjene på forskellige gårde i Glumsø og Nødholm i perioden 1916-22, heraf dog 2 år på Lolland. Værnepligten aftjente han ved 14. Bataljon, 3. Kompagni i Slagelse 11.11.1922-23.06.1923 med det vidnesbyrd "at han var en flink soldat og at hans forhold har været meget tilfredsstillende". Akselsen, Aksel William Emilius (I1291)
 
54 Alder iflg. død giver fødsel ca. 1697 men det er efter moderens død. Så jeg gætter på, at det er 10 år før ?! Nielsen, Hans (I11525)
 
55 Alle oplysninger stammer fra Jørgen Wangel. Matson, Ingeborg (I5984)
 
56 Anders Olsen er sikkert død i perioden 1658-86, hvor kun få begravelser er indført i kirkebogen. Han kan være den Anders Olsen, som fæster hus nr. 3 i Sandby under Sandbygård i Matriklen 1682. Olsen, Anders (I5938)
 
57 Andre har noteret hendes navn som Dorthea, men jeg har ikke fundet en kilde til dette. Nielsdatter, Dorthea (I1693)
 
58 Ankommer 8. juni 1874 til Erikstorp i Markaryd sogn, Malmøhus Len, hvor han slår sig ned som landbruger. 17. september 1881 har han solgt ejendommen, og flytter til Västre Dalgatan nr. 8 i Malmø, hvor han senere også opretter et atelier. I perioder rejser han rundt i Skåne og fotograferer personer, landskaber og bygninger. Hans arbejde bliver senere beskrevet i en bog om Visseltofte. Ældste søn og datter fortsætter hans arbejde som fotografer. Sørensen, Søren (I7449)
 
59 Anne Degns var gudmor til utallige børn. Første gang 06.01.1646 og sidste gang 25.03.1672 iflg. kirkebogen. Anne (I8746)
 
60 Anne er begravet ca. 1 måned efter af manden Niels bliver trolovet med Maren Rasmusdatter. Det kan jo ikke lade sig gøre, men da alt ellers passer fint sammen, kan der være tale om en skrivefejl i en af datoerne.  Frandsdatter, Anne (I0640)
 
61 Anne gifter sig 2. gang med sin 1. svigermor Dorthes søster Anes mand Søren Svensk bror Jørgens datter Kirstens enkemand. Jensdatter, Anne (I0683)
 
62 Anne nævnes sidste gang som gudmor 14.07.1661 i Allerslev kirkebog "Anna Morten Lauridsóns i Allerslóv". Næste gang 13.07.1662 står der bare "Morten Lauridsóns Hustrue i Mæhrn".
Men Anne er ikke begravet i Allerslev kirke 1661-62. 
Boesdatter, Anne (I3483)
 
63 Artikel i"Fra Himmerland & Kjær Herred Kilde (S177288)
 
64 Artikel om Bornholmske Pottemager af Bodil Tornehave p 59-197 Kilde (S024977)
 
65 Artikel om Frederik Vilhelm Arnesen i Dragør Kilde (S230549)
 
66 Arver 13.03.1676 sin barnløse kusine Bodil Hansdatter i Brunby. I skiftet nævnes alle Bodils fætre og kusiner på begge sider. Johanne og Bodils mødre er søskende.

Arver 27.10.1681 sin barnløse farbror Oluf Poulsen i Pillemark. I skiftet nævnes alle Johannes fætre og kusiner på sin fars side. 
Jørgensdatter, Johanne (I6162)
 
67 Assisterede sin far i hans sidste år, og boede i sammen hus (præstegården). Han blev dog afsat 29.11.1679, da hans fars efterfølger blev ansat, og boede vinteren over i et af sine brødrers huse, indtil han købte Erk Bohns hus i Nebel 10.02.1680. (Kilde: Geschlechterreihen St. Laurentii-Föhr, Teil II, af Lorenz Braren) Flor, Volkert (I5021)
 
68 At han blev kaldt Boeman/Bohman ses af, at hans tipoldebarn blev opkaldt efter ham; Carl Johan Bohman Rasmussen 21. april 1878 i Vester Broby. Johansen Boeman, Carl (I0516)
 
69 Axels døtre Karen hersker der noget forvirring om. 1753 giftes Karen med Jacob Ipsen, og herefter nævnes hun ikke ved navn mere. 1755 døbes Maren Axelsdatter søn Axel, og herefter nævnes hendes navn ikke mere, på nær i FT1787 hvor hun hedder Karen !

Måske er Jacobs Karen død før de flytter til Vetterslev. Det er i hver tilfælde bemærkelsværdigt, at hun ikke optræder som fadder/gudmor til Jens og Karens børn.

Axel døber ganske vist 2 døtre Karen, men den første født 1719 burde være hende som dør samme år. Derimod kan jeg ikke andre døtre ud over Ane, som heller ikke nævnes senere. 
Andersen, Axel (I0713)
 
70 Bør efterses Kilde (S122847)
 
71 Barbara er nævnt som enke ved Hovedskatten i 1645. Her nævnes også de 4 børn ældre end 15 år. Barbara nævnes i ekstraskattemandtallet frem til 1657. Christensdatter, Barbara (I12482)
 
72 Barnebarnet Steen Hansen som hun har hos sig ved skiftet efter manden i 1722, bliver 1731 gift med Ingeborg Jensdatter fra Langø, hvor han bosætter sig. Kan have have taget sin mormor med ? 29.11.1735 begraves Johanne Skonnings på Langø. Olsdatter, Johanne (I9402)
 
73 Barnet navngivet Peder i første omgang med samme blæk og skrift. Rettet til Birthe med blegere blæk og lidt bredere skrift. Hansdatter, Birthe (I77)
 
74 Begravelsen er ikke nævnt i kirkebogen. Pedersen, Hans (I11742)
 
75 Begraver en datter 01. december 1731. Münch, Johannes (I11218)
 
76 Begraver 08.09.1736 sin stedsøn Hans Larsen. Jacobsen, Claus (I0616)
 
77 Begraver 23.02.1744 hans første hustru og et barn. Begraver 11.08.1748 yderligere et barn. Det må være Svend nr. 2. Svendsen, Ole (I10861)
 
78 Begraver 23.08.1685 en "lille datter". Det kan være Gunder født 1681 eller en anden født i perioden uden kirkebog 1683-88. Bisgaard, Gabriel Thomsen (I7275)
 
79 Benævnes skiftevis fra 1762-1819 Melchiorsen eller Joensen. Ingen umiddelbar forklaring. Melchiorsen, Knud (I7134)
 
80 Benævnes i skiftet Kirsten Mortens. Men er det som i Mortensdatter eller som hustru til Morten ? Kirsten (I3638)
 
81 Benævnt Jacob Jensen Nauntoft ved husfæstet.

Jacob er ikke døbt 1741-1748 i Gråbrødre eller 1743-1745 i Sortebrødre. 
Jensen, Jacob (I1998)
 
82 Berwart Abelsted, en tysker, blev i 1593 ansat som instrumentist tilknyttet Christian IV?s hof, fik i 1601 et hus på Vandkunsten. Hans bror var vistnok Henning Abelsted1.

Får ved ansættelsen april 1593 40 rigsdaler og 5 rigsdaler hver måned i løn ? i alt 100 rdl. årligt2.
Berwart Abelsted blev genantaget 1615 til Kongens Kapel3. Under kongens fravær førte den udvalgte Prins Christrian (V) regering, og kapellet blev væsentligt indskrænket. 02.12.1627 blev 11 mand afskediget heriblandt B.A4.

1 S.H. Finne-Grønn: Familien Abelsted, s11
2 Angul Hammerich: Musikken ved Christian den fjerdes hof, s209
3 Angul Hammerich: Musikken ved Christian den fjerdes hof, s53
4 Angul Hammerich: Musikken ved Christian den fjerdes hof, s83 
Abelsted, Berwart (I6092)
 
83 Betaler skat 1622-1650 af 79. selvejergård. Mortensen, Berild (I11809)
 
84 Betaler skat 1623-50 af 58. slg.

Datteren Gunhild er ikke direkte bevist. Men oplysninger i hendes mands skifte peger den vej. 
Rasmusen, Laurids (I12031)
 
85 Betaler skat af 25. selvejergård Splidsgård 1610 til januar 1628. Pedersen, Niels (I12099)
 
86 Betaler skat af 25. selvejergård Splidsgård 1628-1636, 1638-1639 og 1642-1662.

Pantsættet 18. februar 1653 gården for 200 rigsdaler til Thor Larsen i Rutsker. 
Nielsen, Peder (I12096)
 
87 Betaler skat af 28. slg. i Rutsker første gang Mortensdag 1642 til og med 1650. Jensen, Hans (I0970)
 
88 Betaler skat af;
24. slg. St. Damgård 1629-1636 og 1642-1672
25. slg. Splidsgård 1636-1638 og 1641-1642 
Nielsen, Hans (I12101)
 
89 Betaler skat af;
24. slg. St. Damgård 1636-1642
25. slg. Splidsgård 1640-1641 
Nielsen, Jep (I12100)
 
90 Betaler skat for 16. slg i Ibsker 1636-1650. Munch, Peder (I11944)
 
91 Betaler skat for 18. slg. i Klemensker 1622-50.

1649 kaldt forrige sandemand 
Jensen, Hans (I11676)
 
92 Betaler skat for 33. slg. Bakkegård 1648-50.

Hans ukendt hustru gifter sig 2. gang med Jens Rasmussen død før 1686. 
Ibsen, Niels (I12123)
 
93 Betaler skat for 40. selvejergård Båsegård i Rutsker 1614-1636. Den forrige ejer Jep Lauridsen står dog i jordebogen 1616 og 1617. Det kan være en fejl, men det kan også være fordi Peder har lejet gården i starten. Simonsen, Peder (I12095)
 
94 Betaler skat for, hvad der senere er 3 vornedgård 1642-58.

Har været værge for hans bror Niels' datter Lisbeth ved skiftet efter broderen før 1679. 
Ibsen, Jens (I11372)
 
95 Birthe er født ca. 1762, men der kun en henvisning til hendes oprindelse. Ved hendes skifte er hendes farbror Knud Johnsen formynder for børnene. Han er husmand i Sandby. Men det er ikke helt klart hvem han er og hvor han kommer fra. Problemet er, at to efternavne og stillinger bliver blandet sammen, så man ikke ved om der tale om en og samme person.
1762 - Knud Melchiordatter døbt og begravet
1762 - Knud Melchiorhustru (1.) begravet
1771 - Knud JoensenVæver, Oeders 1771, gift 2. gang
1775 - Knud MelchiorsenVæver, fadder i Sandby kirke
1779 - Knud Melchiorsenuden stilling, fadder i Sandby kirke
1787 - Knud Melchiorsenuden stilling, gift 1. gang
1791 - Knud MelchiorsSkovfoged gift med Anne Margrethe Clausdatter
1792 - Knud JoensenSkovfoged, datter døbt
1801 - Knud JoensenSkovfoged og Husmand, gift 3. gang
1815 - Knud JohnsenHusmand, formynder
1819 - KnudSkovfoged og Husmand begravet
1827 - Knud JohnsEnken Margrethe Clausdatter begravet.
I FT 1787 er der kun en Birthe Larsdatter i hele Tybjerg Herred, som bor hjemme hos sin far Lars Melchiorsen i Åsø. Det passer jo meget godt med Knud Melchiorsen, men hvorfor skifter efternavnet så til Johnsen ? Hans stilling overlapper ikke, så han kan teoretisk godt have været først væver og så skovfoged. Men da Glumsø kirkebog først starter 1814, så er det ikke muligt at få bekræftet, og Birthe kommer fra Åsø. 
Larsdatter, Birthe (I2041)
 
96 Birthe Espensdatter er ikke nævnt i skiftet efter sin far 1725 !? Espensdatter, Birthe (I6615)
 
97 Blev 8. juli 1735 trolovet med enkemanden Lars Ludvigsen. Men præsten noterer, at det ikke blev til noget, da børnene "fich hende __d bort" Jensdatter, Birgitte (I11495)
 
98 Blev døbt Ehlen, men kaldte sig senere Gundel. Knudten, Ehlen (I5101)
 
99 Blev i 1724 slave i Algeriet. Flor, Ricklef (I5053)
 
100 Bliver fradømt gården i 1770. Christensen, Lars (I0599)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 17» Næste»