Notater


Match 801 til 845 fra 845

      «Forrige «1 ... 13 14 15 16 17

 #   Notater   Knyttet til 
801 Udgivet af Sydsjællands Museum Kilde (S001661)
 
802 Ukendt Kilde (S230549)
 
803 Utterslev mose blev i 1587 renset efter at den var blevet kongens ejendom. Frederik II fik herefter anlagt nogle fiskedamme og en sluse i mosens østlige ende. Ca. 100 år senere indrettede den daværende opsynsmand for fiskedammen en kro i sit hus. På det tidspunkt var navnet Fiskerhuset, men ændrede senere navn til Søborghus Kro. Kroen lå der hvor i dag Søborg Hovedgade starter, og eksisterede op til starten af 1900-tallet.

Melchior Werhagen var kok og gæstgiver på stedet, og nævnes i kirkebogen i frem til 1697, og hans søn Hans Werhagen nævnes frem til 1718.

Udenfor Østerport lå i starten af 1700-tallet to Fiskerhuse. Det ene Kongens Fiskerhus blot kaldet Fiskerhuset lå ved Kongens Fiskedamme, mellem Sortedams Søen og Stranden. Det andet var Stadens Fiskerhus også kaldet Gamle Fiskerhus, lå lidt løngere ude ved Classensvej. I 1712 beskrives det som et af de bedre huse i Østre Forstad. Det havde et par stuer betrukket med lærred og malet med motiver. Begge stuer havde bræddegulve og åbne karminer. Huset bestod af 12 fag. I 1725 blev Stadens Fiskerhus udbudt til leje tilligemed et "velindgrøftet vænge". "Liebhavere bedes tage det i Øjesyn og skønne på den Velsingelse af Byg og Havre, som Vænget, og de mange Skønne Frugttræer, som Haven er velsignet med".

1707 overtog Melchior Werhagen Gamle Fiskerhus, som betegnedes traktørsted, og han skulle tituleres med gæstgiver eller kok. Hans kone Sara Corneliusdatter døde formentlig 1712, hvor Melchior overvejede at sælge stedet. Men han fandt sig en ny kæreste Johanne Bøgvad og fortsatte driften.
1721 dør Hans Werhagen imidlertid på stedet. Så noget tyder på, at Melchior er død mellem 1718-21, og at Hans har arvet Gamle Fiskerhus efter ham.

Kilder: Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse
www.dengang.dk 
Werhagen, Melchior (I2486)
 
804 Var 22.01.1681 tilstede på alle sine sødskendes vegne ved skiftet efter Maren Mortensdatter - uklar relation. Sørensen, Christen (I3290)
 
805 Var emigreret til Amerika før barnets dåb. Christensen, Jens (I12202)
 
806 Ved 8 ud af 10 børn er der ved deres dåb noteret "død" eller et kors. Men at de ikke er døde som børn, ses at sønnen Hans først dør i 1870 24 år gammel. Så det må være en senere tilføjelse. Pedersen, Hans (I12801)
 
807 Ved Annes skifte nævnes udover hendes egne 3 børn også Hans Nielsen Goddags 4 døtre. Det kan kun betyde, at Anne i et tidligere ægteskab har fået en søn Hans. Det vil også sige, at hun i så fald har været gift ialt 3 gange med Niels Jensen, Rødstofte ?-1630, Jens Nielsen Bonde, Lundby 1631-c 1659 og Mads Jensen, Allerslev 1660-1663.
Niels Jensen har en selvejergård i Røstofte fra før 1609-1630. 1631 overtager Hans Nielsen Goddag gården og Niels Jensen kunne derfor være hans far. HNG's enke Kirsten Jensdatter lever stadig i 1665, så det kan ikke være hende, som er Annes barn, da det så ville være hende der arvede og ikke børnene. Da Kirsten desuden er søster til Bendt Jensen i Bårse, som har Jens Pedersen Hansen som far, ville det heller ikke kunne passe. 
Nielsdatter, Anne (I10480)
 
808 Ved begravelse af Inger noterer Præsten følgende: ”Moder af 12 Börn, 70 börne-börn, 36 börne-börns börn, (hendes afkom tilsammen 118)”. Jeg har fundet 13 børn, hvor 3 er døde som børn, 80 børnebørn hvoraf 31 er døde som børn. Dog er kun de 67 født inden Inger døde. Jeg mangler datteren Maren, som jeg ikke har kunnet finde noget om. Pedersdatter, Inger (I6864)
 
809 Ved faderens skifte omtalt som salig Oluf Sørensens. Så måske er hun ikke gift med Rasmus Rasmussen endnu. Michelsdatter, Dorthe (I6367)
 
810 Ved FT1787 er hun og datteren kaldet Martinsen. Jensdatter Lund, Kirstine (I12892)
 
811 Ved FT1911 bor der en ny familie i matr. nr. 2al, og jeg kan ikke finde Jens i Krukholm. Pedersen, Jens (I1360)
 
812 Ved fæstet af gården er han fra Saldte - er det Siolte ?

Han nævnes i ekstraskattemandtallet 1656-57. 
Nielsen, Anders (I10753)
 
813 Ved fæstet af gården kaldes han ungkarl af Tyvelse.

Har ført tilsyn med sin halvbror Hans Nielsens fæstegård i Vinderup under skiftebehandlingen. 
Andersen, Niels (I1044)
 
814 Ved første fæste af 0,5 fjerding jord kaldes hans Peder Jensen Fuglsang. Det er reelt eneste link til hans far Jens Jensen Fuglsang i Toftebjerg. Der er ikke andre der hedder Fuglsang på Samsø i perioden. Kaldenavnet Fuglsang forsvinder i Stavns.

Nævnt i ekstraskattemandtallet 1623-1654. I jordebogen har gården nr. 7 1616-1624, nr. 6 1625-1636 og nr. 5 1637-1642.

Peder dør dog 1642-1645, for i ekstraskattemandtallet 1645 og 1654-1657 er det enken har gården. 
Jensen, Peder (I12481)
 
815 Ved hendes begravelse er hun datter af Hans Pedersen Siæl. Det må være en fejl. Hans Pedersen Siæl er hendes far Hans Nielsen Siæls stedfar. Hansdatter, Karen (I10271)
 
816 Ved ombygningen af Holmens kirke til korskirke i 1641 blev der lavet nye stolestader med gavle skåret af Henrik Balche. Selvom stolestaderne er ændret mange gange, så har gavlene overlevet til i dag.
Ved "hoved"skatten i 1645 bor Henrik i Mette Doctors Gård i Nørre Kvarter. Han betaler 1,5 rigsdaler i skat for familien og 4 svende og 1 pige.
I nov. 1664 står "Lisebeth Hendrich Balchis" fadder til Hans Borings søn Fredrich i Holmens kirke. Det kunne tyde på at Henrik har været gift to gange. 
Balche, Henrik (I5411)
 
817 Ved sin begravelse angivet til at være 46 år gammel. Hvilket dog ikke kan passe eftersom hun så kun var 11 år ved sit bryllup. Der må derfor være tale om den Kirsten, som er født i 1736 af "samme forældre". Nielsdatter, Kirsten (I0454)
 
818 Ved sin mors skift 1688 kaldet Maren. Ved skiftet efter sin halvbror Anders Bertelsen 1692 kaldet Ellen. Andersdatter, Maren (I8247)
 
819 Ved sin mors skift er hun 20 år = født 1703/04. Ved sin fars skifte er hun 26 år = født 1713/14. Nielsdatter, Bodil (I11321)
 
820 Ved skiftet efter hans barnebarn Kirsten Boesdatter i 1751 er der 2 ukendte døtre, som efterlader sig hver 1 barn, som arver deres kusine Kirsten. Ved dette skifte i 1751 er det kun 5 af Oles mindst 11 børn, som har levende afkom; Hemming, Rasmus, Birthe og de 2 unavngivne døtre. Rasmussen, Ole (I185)
 
821 Ved skiftet efter hans hustru Armgaard har han været bortrejst i flere år med ukendt opholdssted. Hoppensach, Peder (I9280)
 
822 Ved skiftet efter hans svigersøn Peder Nielsen i St. Røttinge har han betalt 20 daler for hans begravelse. De lægges til datter Kirstens arv efter sin far.

Iflg. Chr. VI's matrikel i okt. 1682 er det hans far som har fæstet. Iflg. Prins Jørgens jordebog nov. 1682, så er det altså sønnen. 
Bendtsen, Jens (I0671)
 
823 Ved skiftet efter hendes far Jens Madsen, henvises til et skifte dateret 08.05.1755. Skiftet er ikke bevaret med må være efter hendes mor. Jensdatter, Kirsten (I0615)
 
824 Ved skiftet efter Maren Rasmusdatter 30.03.1703, s 493b er han gift [2. gang] med datter datteren Bodild Nielsdatter. Lerche, Hans Madsen (I3549)
 
825 Ved skiftet efter Oluf er det yngste barn en pige ved navn Kirstine født ca. 1705. Iflg. kirkebogen er det en dreng ved navn Hans født 1706. Jørgensen, Oluf (I12025)
 
826 Ved skiftet har sønnen allerede overtaget gården. Jensen, Michel (I6590)
 
827 Ved skiftet kaldet "den ældre" Christensen, Ole (I6475)
 
828 Ved sønnen Jørgens skifte nævnes 3 søstre; sl. Marens søn Christen Iversen, Havrebjerg, Sjælland, Karen og mand Michel Jørgensen, Bureby, Sjælland og Anna og mand Peder Sørensen, Brundby. Rasmussen, Clemen (I6355)
 
829 Ved søsteren Marens skifte står at Morten har givet penge til kisten og 2 tdr sædekorn.

En Morten Jensen overtager Poul Ibsens jord i 1642. Gifter han sig med enken ? En Morten Jensen er ved Hovedskatten Skt. Hans 1645 gift med Bodil Jensdatter ! Men det er ikke vores Morten, for han bor hjemme 1645 ! Så det må være forskellen på unge og gamle Morten Jensen. 
Jensen, Morten (I6444)
 
830 Ved trolovelsen har han tilnavnet Raa. Hverken kirkebog eller skifteprotokol er bevaret for perioden for hans død. Christensen, Niels (I9412)
 
831 Ved trolovelsen optræder én Rasmus Larsen. Det må være Lars' far. Samme Rasmus Larsen har en søn Lars født 1715. Rasmus Larsen er gift med Maren Rasmusdatter, søster til Peder Rasmussen Kuld. Peder Kuld og hans hustru er fadder ved 2 af Lars' 3 første børn. Peder Kuld må derfor være Lars' morbror. Rasmussen, Lars (I1)
 
832 Ved trolovelsen står der at hun er fra Tim. Der er døbt en Karen af Peder Østerbye, Tim sogn i 1673. Kan det være hende ? Pedersdatter, Karen (I2180)
 
833 Ved vielsen kaldet Anne Margreta Larsdatter. Pedersdatter, Ane Magrethe (I2057)
 
834 Ved vielsen kaldet Niels Hansen Krog. Ved dåb og begravelser kaldet Niels Krog. 20. maj 1716 begraves Niels Krog. Men skiftet i Vord. Rytterdistrikt er efter Niels Jensen Krog gift med Anne Christensdatter. Så det er ikke klart hvilken "Krog" Niels Krog er. Krog, Niels Hansen (I10644)
 
835 Ved vielsen med Anne kaldes han Niels Nielsen. Men det må være en fejl, da han alle andre steder kaldes Rasmus Rasmussen. Rasmussen, Rasmus (I12652)
 
836 Ved vielsen med Jens og sin begravelse bliver hun kaldt Svendsdatter Sparre. Men Sparre er hendes stedfars efternavn. Svendsdatter, Ellen (I8973)
 
837 VESTKYSTENs Kronik den 31. - 5. & 1. ? 06 - 1943.
Familien Bollerup fra Holmsland klit, Oversigt af Thorv. Lodberg, København

Bodil Nielsen Bollerup, f. omkr. 1702, ? 1788 i Haurvig, begr. 18. Maj, 85 Aar gl. Hun var 1787 Enke og Huskone i Haurvig og siges da at være 80 Aar gl. Gift med Anders Christensen Lyngvig, Fisker i Haurvig. Han skyldte 56 Rd. Til Svogeren, Laust Nielsen Bollerup og til Enevold Simonsen, begge i Haurvig, hvorfor han den 28. Marts 1746 pantsatte en Del Indbogenstande samt en halv Baad med Sejl og Tovværk. Han skyldte ligeledes 86 Rd. 4 Mk. 8 Sk. til Thomas Jensen og Jens Christensen på Holmsland, der 1753 indstævner Anders Lyngvig, fordi han paa ingen Maade var til at formaa at betale og heller ikke vilde stille nogen Kaution. Til stævningsmændene svarede Anders Lyngvig: ?kan de end ej gøre mig værre?. 1781 fik hans Enke Brev fra Jan Jansen, Borger i Amsterdam, der meddelte, at hans Logerende, hendes Søn, Mads Andersen, der tjente i den hollandske Flaade var ihjelskudt. For at bevise Arveretten maatte Peder Stauning og Bertel Kolby, begge i Ringkøbing, paa Herredstinget afgive Vidneforklaringer angaaende Familieforholdet, og de bevidnede, at Bodil Nielsdatter havde været gift med Anders Lyngvig, der var død, og at de havde haft Børnene: a. Mads Andersen, død paa den hollandske Flaade den 5. August 1781. b. Christen, død for 3 aar siden. c. Maren, der levede endnu. d. Kirsten Marie, der ligeledes levede. Bodil Bollerup betalte 1771, som Anders Lyngvigs Enke, aarlig 1 Rd. af et Hus i Haurvig til Voldbjerg. Datteren, Maren Andersen f. ca. 1755, var i 1787 ugift hjemme hos Moderen, men 1801 siges hun at være 60 Aar gl., da hun som gift Huskone spandt og havde lidt Jord i Haurvig, hvor hun havde sin afdøde Mands 26-aarige ugifte Broder, Christen Christensen, boende hos sig. Hun har saa formodentlig været gift med Simon Christensen, der 1796 havde Stedet i Haurvig, hvor han samme Aar døde, 38 Aar gl., begr. 13. Novbr. 
Bollerup, Bodil Nielsdatter (I4382)
 
838 VESTKYSTENs Kronik den 31. - 5. & 1. ? 06 - 1943.
Familien Bollerup fra Holmsland klit, Oversigt af Thorv. Lodberg, København

Christen Christensen Bollerup, Fæstegaardmand i Haurvig. Da han indenfor Aarene 1658 - 61 overtog Fæstet at Tredieparten af den Bolig i Haurvig, som Faderen ?tilforn paaboede?, siges det, at han var født i Houvig, men det maa bero paa en Skrivefejl for Haurvig. Han betalte 15 Rd. i Indfæstning. Hans Fødsel maa ligge omkr. 1630-erne. 1677 skatter han som Christen Christensen (uden Tilnavnet Bollerup) af 2 Ildsteder, 1 Hest og 2 Køer. Aaret efter skatter han som Christen Bollerup af Hustru, l Søn, l Ko, 3 Faar, og 1683 af Hustru, 1 Søn, 1 Hest, 1 Ko og 4 Faar, men hverken Hustru eller Søn navngives. Hans Sted var ikke sat i Hartkorn ved Matrikulen 1664, men Skyldsættes 1688 til 6 Skp. 1 Fjd. 1 Album. Jorden, der gik i øster og vester , var ond Bygjord, sandet, sur og kold, der undertiden overskylledes af Fjord og Hav; den blev saaet i 2 Aar med 1 Kjærv Rug og 1 Kjærv Havre, hvorefter den maatte hvile i 5 Aar. Engjorden var fordrevet af Sandflugt. Hovednæringsvejen var Fiskeri, hvorfor man ikke kan falde i Forundring over, at Christen Bollerup med sine 5 Karle benyttede det gode Vejr Langfredag 1697 til at tage paa Havet i stedet for at gaa i Kirke; men derved begik han Helligbrøde og blev, sammen med flere andre Klitboere, indstævnet for Herredstinget for at staa til Regnskab for Forseelsen. Sagen synes dog at dø hen, da vi ikke finder mere om den.
Holmsland Klit var tidligere fælles Græsgang for Holmboerne, hvor de om Sommeren havde deres Kreaturer gaaende i Løsdrift. Derfor maatte ingen bygge og bo paa Klitten ifølge de kongelige Privilegier, men alligevel bosatte der sig Mennesker paa Klitten. Christen Bollerup opbyggede sandsynligvis sin Gaard omkring 1660-erne, idet han den 15. Juni 1665 sammen med andre Klitboere indstævnes for Tinget angaaende Klittens Beboelse.
I det 17. Aarh. rasede store Sandflugter paa Klitten, hvorved hele byer udslettedes. En stor del af Skylden for de Ulykker, Sandflugten forvoldte, maa skrives paa Klitboernes egen Kappe, fordi de oprykkede Helm og Hvideris, der skulde binde Sandet, og tog det hjem i Laderne, hvor de brugte det til Kreaturfoder. Christen Bollerup var ingen Undtagelse i denne Retning, hvilket fremgaar af Vidneforklaringer i 1705, da et Vidne udtalte, at der 13- 14 Aar tidligere ved Husundersøgelser paa Klitten fandtes Helm i hans Hus. Nemesis ramte ham, da Sandflugten satte ind, og han maatte flytte Gaarden 88 Alen fra den gamle Bebyggelse, hvor Ødehusene stod endnu i 1705, da der optoges Tingsvidner om ulovlig Inddigning af Grønjorder. Hans nye Gaard bestod af et Salshus, der var 24 Alen langt. Fæhuset var 25 Alen, et Hus norden i Gaarden var 6 Alen langt, og desuden fandtes Tørvestak og Møddingsted.
Christen Bollerup levede 1700, men var død 1705, da Enken forskaanes for Skat. Han var gift med Mette Madsen, der levede 1718. Det vides, at de i alfald havde 2 Døtre og 1 Søn, hvoraf man kun kender Navne paa den ene Datter 8Else Christensen Bollerup. Opholdt sig 1697 ? 99 hjemme9 og Sønnen Niels. 
Bollerup, Christen Christensen (I4311)
 
839 VESTKYSTENs Kronik den 31. - 5. & 1. ? 06 - 1943.
Familien Bollerup fra Holmsland klit, Oversigt af Thorv. Lodberg, København

Christen Lauridsen Bollerup, er rimeligvis født i en af Bollerupgaardene i Gammelsogn paa Holmsland. I Regnskabsaaret 1623-24 betalte han 8 Rd. i Indfæstning af det halve Værested i "Nyminde", Hing Herred, som Peder Jepsen fradøde. Denne Peder Jepsen overtog Stedet i Regnskabsaaret 1622-23, da hans Fader, Jep Pedersen, afstod Fæstet til ham, og det siges da at være i Haurvig paa Holmslands Klit. Peder Jepsen døde saa som en forholdsvis ung Mand, og der er derfor nogen Sandsynlighed for, at Christen Lauridsen Bollerup blev gift med Enken.
Christen Lauridsen Bollerups Fødsel maa ligge omkring 1590-erne. Han var Fæstegaardmand i Haurvig paa Holmslands Klit, hvor han 1636 havde Jep Pedersen og Joen Nielsen som medfæstere, og de betalte tilsammen 20 Snese Hvillinger og 2 Vorde Torsk til Lensmanden paa Bøvling Slot. 1656 og 1657 er han i en Jordebog opført som bosiddende i Aargab. Han synes altsaa at have fraflyttet sit Fæstested, hvilket synes at passe med den Oplysning, der gives, da Sønnen overtog Fæstet, da det hedder, at Faderen "tilforn paaboede" dette, men paa den anden Side finder vi Christen Lauridsen endnu i Haurvig ved Matrikulen af 1664, da han som Medfæstere havde Christen Jepsen og Niels Joensen, der tilsammen betalte 200 Hvillinger og 20 Torsk til Bøvling Slot. Gaardens samlede Hartkorn var da 3 Tdr., og den var den nuværende Haurvig Bys eneste Gaard, som laa sydligst paa Holmslands Klit.
Ved Matrikulen af 1688 havde Laust Christensen, Christen Lauridsens Gaardspart, Christen Jepsen havde Peder Jepsens og Niels Joensen havde Joen Nielsens Part. Man kunde derfor formode, at Laust Christensen var Christen Lauridsens Søn, men da Laust døde 1695, faar man fortalt, at han havde ejet Bondeskylden i en Gaard i Halby, He Sogn, og da hans Arvinger, paa en nær, alle boede i He Sogn, er Sandsynligheden tilstede for at han var født i He Sogn.
Hverken i Aarene 1623, 1636, 1661 eller 1664 finder vi Christen Lauridsen med Bollerup som Tilnavn, men i 1656 og 1657 kaldes han Christen Bollerup uden Tilføjelse af sen-Navnet. Det vides, han havde 1 Søn; Christen. 
Bollerup, Christen Lauridsen (I4312)
 
840 VESTKYSTENs Kronik den 31. - 5. & 1. ? 06 - 1943.
Familien Bollerup fra Holmsland klit, Oversigt af Thorv. Lodberg, København

Christen Lauridsen Bollerup, f. i Haurvig, hjemmedøbt paa Grund af Vinteren og fremstillet i Kirken den 20. Marts 1746, begr. 19. Septbr. 1810. Fæstegaardmand i Haurvig, hvor han overtog Fødegaarden og var Lods ved Nymindegab. Abildgaard skriver i sin Dagbog for 1772-74: ?Christen Bollerups Moder, Johanne Simonsdatter, besidder en Fæstegaard i Haurvig, Søgaard tilhørende, 9 Skp. Hartkorn, bor i et bekvemt Sted til højfornøden Herberge for Søfarende og strandede Skibe ??. ?Dette bemeldte Sted har nuværende Besidder, Lars Bollerup og Hustru, Johanne Simonsdatters Søn, Christen Larsen fæstet af Justitsraad Hvas og Auditør Højer for 200 Rd.? Han skulde desuden betale det aarlige Landgilde, kgl. Skatter samt yde Strandhoveri, for det hedder videre i Dagbogen om Klitboerne: ?naar der noget Skib strander, da maa de derved arbejde ved Bjergene med Heste og Vogne, forskaffe sig selv Underholdning, og Herskabet tager og beholder Betalingen, for hver Karl i 24 Timer 1 Mk. 8 Sk., og for hver Vogn 1 Rd., og nyder Bonden for saadant sit Arbejde og Fortæring ikke det allerringeste, om Bjergningsarbejde og vedvares nogle maaneder; derimod er de fri for andet Hoveri?.
Christen Bollerup har altsaa overtaget Fødegaarden i 1771, og Hvas og Høyer fik nappet de 200 Rd. i Indfæstningsafgift i den korte Tid, de ejede Holmsland Klit. Gaardens Hartkorn er nu skyldsat til 1.1.2.0., hvilket omtrent er det dobbelte af Gaardens tidligere Hartkorn, og et af stederne i Haurvig er saa i Tidens Løb underlagt Christen Bollerups Fødegaard. Han skulde derfor aarlig svare 8 Torsk, 90 Hvillinger, 3 Skulder og 1 Rok. Desuden hørte til Gaarden et Hus uden Hartkorn, hvorfor der aarlig skulde svares 1 Torsk, 20 Hvillinger, 20 Skulder og 2 Rokker. Begge disse Steder havde Christen Bollerup sammen med Moderen, da Ammidsbøll købte hele Klitten fra Voldbjerg. Gift to Gange; først med Ane Margrethe Poulsen, efter hvem Skifte afholdes den 17. Oktbr. 1776. Gift anden Gang med Birgitte Larsen, f. omkr. 1753, død 27. Februar 1830. I første Ægteskab var der en Datter, i andet Ægteskab 5 Børn. 
Bollerup, Christen Lauridsen (I1580)
 
841 VESTKYSTENs Kronik den 31. - 5. & 1. ? 06 - 1943.
Familien Bollerup fra Holmsland klit, Oversigt af Thorv. Lodberg, København

Christen Nielsen Bollerup. Vi har ikke noget Bevis for, at han var Søn af Niels Bollerup. Han siges, dels at være Baadmand, dels Skibskarl fra Holmsland, men da man i de Tider ikke skelnede saa nøje mellem Holmsland og Klitten, er der Grund til at tro, at han var født i Haurvig og opkaldt efter Farfaderen. 1738 blev han idømt en Lejermaalsbøde, men af Hensyn til hans Fattigdom blev Bøden nedsat til 4 Rd., og han maatte tillige udstaa Skriftemaal i Ringkøbing Kirke. Den anden Part i Sagen var Enken, Karen Laustdatter i Ringkøbing, der intet ejede ?uden smaa, baade faderløse og uopdragne Børn?, hvorfor hendes Bøde nedsattes til 1 Rd. 2 Mk. 
Bollerup, Christen Nielsen (I4477)
 
842 VESTKYSTENs Kronik den 31. - 5. & 1. ? 06 - 1943.
Familien Bollerup fra Holmsland klit, Oversigt af Thorv. Lodberg, København

Laurids Nielsen Bollerup, født 1722, begr. 14 Marts 1769. Overtog Fødegaarden i Fæste. Den 13. April 1767 købte han Vium Mølle i Sønder Vium Sogn af Niels Pedersen for 600 Rd. Kort efter laante han 300 Rd. af den velfornemme Ole Bertelsen i Ringkøbing, som fik 1. Prioritets Panteret i Møllen. Gift 20. Septbr. 1744 med Johanne Simonsen, f. 1720, begr. 6. Juli 1777. Se hende under Sønnen, Christen. (Datter af Simon Enevoldsen og Ane Nielsen i Haurvig, hvis Efterkommere endnu findes paa Klitten og i Esbjerg, bl.a. Bjergningsentrepenør Claus Sørensen i Esbjerg). Af børn kendes 7, hvoraf kun findes Oplysninger om 5. 
Bollerup, Laurids Nielsen (I1575)
 
843 VESTKYSTENs Kronik den 31. - 5. & 1. ? 06 - 1943.
Familien Bollerup fra Holmsland klit, Oversigt af Thorv. Lodberg, København

Niels Christensen Bollerup, f. 1678, ? 1752. Overtog Fødegaarden og var tillige Strandfoged. Af en Jordebog fra 1716 fremgaar det, at han aarlig skulde svare 7 Torsk og 3 Snese Hvillinger til Voldbjerg. 1704 indstævnes han for Herredstinget sammen med flere angaaende ulovligt Forhold med Strandingsgods. Var mulig gift med den Kirsten Bollerup, der døde 1765, 81 Aar gl. 3 Børn 
Bollerup, Niels Christensen (I1891)
 
844 VESTKYSTENs Kronik den 31. - 5. & 1. ? 06 - 1943.
Familien Bollerup fra Holmsland klit, Oversigt af Thorv. Lodberg, København

Simon Lauridsen Bollerup, f. i Haurvig, døbt 15. Juni 1766, ? 13. Aug. 1827 af Gigt. Gaardmand og Sætteskipper i Haurvig. 1803 fører han Galeasen ?De 2 Brødre?, der var paa 16 Læster, tilhørende ?Muldberg & Westergaard? i Ringkøbing. Gift to Gange; først med Christiane Jansdatter, der skal være født i Amrum omkr. 1763, ? 1807, 44 aar gl., begr. 27 Marts. Af dette Ægteskab var Datteren Ane Johanne Simonsen. Gift anden Gang med Ane Christensen Banch, f. i Sønder Lyngvig, døbt 20. April 1788. (Datter af Fæstegaardmand Christen Jensen Banch og Ane Torbensen; se min ?Tarben-slægten fra Klitten?, S. 12). Af dette ægteskab var 5 Børn. 
Bollerup, Simon Lauridsen (I1416)
 
845 Wads sedler har Alexander Gotbye som Marens mand ved skiftet efter hendes far i 1688. Fynhistories afskrift har imidlertid en Oluf Pedersen som hendes mand. Kier, Maren Rasmusdatter (I5571)
 

      «Forrige «1 ... 13 14 15 16 17