Godsarkiver

Følgende godser har haft fæstegårde i Tybjerg herred; Conradsborg, Gunderslevholm, Herlufsholm, Holmegård, Næsbyholm-Bavelse, Ravnstrup, Tybjerggård, Vordingborg Rytterdistrikt. Ravnstrup har ingen bevaret skifteprotokol, og fæsteprotokollen starter først kort før 1800. Conradsborgs skifteprotokol er kun bevaret for 1799-1819 og Sandbygård for 1799-1817.


Jeg har lavet følgende afskrifter i uddrag:


Næsbyholm-Bavelse Gods


Fæsteprotokol 1707-1819

Skifteprotokol 1720-1815


Sandbygård


Skifteprotokol 1799-1819


Sandbygård og Conradsborg kan begge ses hos Aurelia Clemons GENEALOGY RESEARCH DENMARK